DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Samovrednovanje: Rezultati ankete za roditelje

S ciljem povećanja informiranosti roditelja o životu i radu ustanove te sa željom povećanja njihovog sudjelovanja u stvaranju i ostvarivanju plana rada proveli smo anonimnu anketu za roditelje tijekom veljače 2015.

Rezultate ankete možete pogledati u prilogu.

Rezultati ankete za roditelje

Novosti

Predškola (mala škola) – obavijest za roditelje

Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, a u rujnu 2016.godine polaze u prvi razred osnovne škole namijenjen je program predškole (male škole).

Program predškole traje 250 sati , a provodi se od 1. listopada 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine.

Program će se financirati na teret proračuna Grada Splita i za roditelje je besplatan.

Prijave za upis djece u program predškole vršit će se od 15. rujna 2015. godine do 21. rujna 2015. godine u vremenu od 9 do 13 sati.

Za DV “Cvit Mediterana” u sjedištu ustanove na adresi Tršćanska 29, tel: 021 347 710.

Program će se ostvarivati u DV “Palčić”, Osječka 3, tel: 021 532 622

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2015./2016.

10.9.2015.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 22/14), u daljnjem tekstu Odluka, utvrđeni su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa predškolskih ustanova.

Grad Split će izravno na žiro račune roditelja/ skrbnika/ udomitelja uplaćivati odgovarajuće mjesečne iznose, a roditelji/skrbnici/udomitelji će za svaki mjesec Vrtiću uplaćivati puni iznos cijene programa koji koriste.

Roditelji/djeca koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da roditelji mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).

Naši korisnici usluga u pedagoškoj godini 2015./2016. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su sukladno navedenoj Odluci o socijalnoj skrbi:

 • Ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja ili na web stranici Vrtića, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti u Upravu ovog Vrtića u Splitu, u ulici Tršćanska 29;

Prikupljene zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom Vrtić prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita, koji će donijeti Rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića/ jaslica, a u izreci rješenja se precizira mjesečni iznos za dijete, kao i razdoblje ostvarivanja prava, od mjeseca podnošenja zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom do kraja pedagoške godine ili do mjeseca u kojem se isplaćuje posljednja od najviše 12 mjesečnih rata u pedagoškoj godini.

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 25. rujna 2015. god.

Detaljni dokumenti su dostupni za download:

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja koriste programe Dječjeg vrtića Cvit Mediterana o pravu na umanjenje cijene programa vrtića u pedagoškoj godini 2015./2016.

10.9.2015.

Sukladno čl.6. Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 49/14.), obavještavaju se roditelji/skrbnici djece korisnika naših programa   imaju pravo na umanjenje cijene programa vrtića/jaslice za ped.god. 2015./2016., kako slijedi:

 • za drugo dijete u vrtiću roditelj sudjeluje sa 70% cijene određenog programa,
 • za treće i više djece roditelji će biti oslobođeni od plaćanja cijene određenog programa,
 • roditelju djeteta koje zbog bolesti preko 30 dana ne koristi program ovog Vrtića, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni programa umanjuje se za 50%.

Zahtjev podnose roditelji koji već koriste naš program od ranije i novoupisani.

Roditelji/skrbnici djeteta korisnika naših usluga koji ostvaruju pravo na umanjenje podnose ovom Vrtiću Zahtjev za ostvarivanjem prava na umanjenje cijene, s potvrdom Dječjeg vrtića o upisanoj djeci ukoliko su djeca upisana u različitim predškolskim ustanovama / potvrdom nadležnog liječnika o izostanku djeteta 30 i više dana iz vrtića/jaslica zbog bolesti.

Obrazac zahtjeva za umanjenje cijene programa roditelji/skrbnici mogu preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi ili na web stranici Vrtića.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje cijene programa dostavljaju se u upravu ovog Vrtića u Splitu, Tršćanska 29 (informacije na tel. 485-890).

Novosti

Seminar: Stručno uvođenje odgojiteljica u rad u kraćem specijaliziranom programu vrtića

TERMINI:
Četvrtak 21.05.2015. od 15,30 do 19 sati DV MIMOZA, Gospinica 24a
Petak 22.05.2015. od 9 do 12 sati DV MIMOZA ,Gospinica 24a
Petak 22.05.2015. od 13 do 15 sati DV RUŽMARIN, Ljubićeva 22

Četvrtak 21.05. 2015. od 16 do 18,30 sati

 • 16 – 17 sati
  Uvodni razgovor s polaznicama edukacije s kratkom prezentacijom vezanom uz aktivnosti: bitne točke u neposrednom radu s darovitom predškolskom djecom u četiri različita tipa aktivnosti – logičko-kombinatoričke; kreativnost u misaonim procesima; pokusi, rad na multimedijalnom računalu.
 • 17- 18,30 sati
  Neposredni rad u igraonici za darovite: demonstracija bitnih principa rada u određenim tipovima aktivnosti (aktivnosti prema dogovoru s voditeljicama igraonice).

Petak 22.05.2015. od 9 – 15 sati

 • 9 – 10,30 sati
  Neposredni rad odgojiteljica na edukaciji u prisustvu supervizorice s darovitom djecom u skupinama redovitog programa (u aktivnostima i skupinama prema dogovoru sa ST vrtića).
 • 10,30 – 12 sati
  1. Osvrt na provedene aktivnosti u igraonici za darovite i redovitim skupinama; 2. Objašnjenje zadaća za odgojiteljice na uvođenju.
 • 13 – 15 sati
  stručno predavanje Jasne Cvetković–Lay, dipl.psih.ECHA spec. na temu: “Uloge stručnog tima i odgojitelja u provedbi programa za darovito dijete predškolske dob”.

Seminar – Stručno uvođenje odgojiteljica u rad u kraćem specijaliziranom programu vrtića