Programi i posebnosti vrtića

Saznajte više o programima i posebnostima vrtića!

Stručno razvojni centar

Edukacija je namijenjena odgojiteljima i stručnim suradnicima, a provodit će se kroz deset edukacijskih modula.

EU Talent Point

Dječji vrtić ``Cvit Mediterana`` je kvalificiran za naziv European Talent Point

EU Projekti

Pokretači smo i suorganizatori nekoliko EU Projekata!

Dječji vrtić Cvit Mediterana

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova.
  • Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
  • Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
  • Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
  • Edukacija – rad na sebi
  • Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,

Naša misija

Misija naše ustanove je poticanje i shvaćanje roditeljstva kao procesa, uloga i odnosa u stalnoj promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom.

objekt

Odgojnih skupina

djece

vrsta programa

Posebni programi

dv-mimoza-6

Učenje stranih jezika

Program ranog učenja stranih jezika u DV Rusulica
Vidi više

Sportski program

Specijalizirani športski program u DV Miki, Švrćo i Palčić (u suradnji s udrugom Tempour).
Vidi više

Likovni program

Likovni program u DV Vrapčić
Vidi više

Vjerski program

Vjerski katolički program u DV Rusulica
Vidi više

Poticanje darovitosti

Osim specijaliziranih programa, ostvaraju se i kraći kreativni programi te radionice za potencijalno darovitu djecu:

Bistrići

Igraonica za potencijalno darovitu djecu u DV Mimoza

Ritmička radionica

``Moji prvi baletni koraci``

Novosti iz vrtića

Male ruke za veliko more

Male ruke za veliko more

Ponosni smo na osvojenu naslovnicu likovnog i literarnog natječaja Slobodne Dalmacije,
Ciklus radionica “Rastimo zajedno Plus”

Ciklus radionica “Rastimo zajedno Plus”

Od siječnja 2020.g. u našoj ustanovi nastavljamo s provođenjem programa radionica
Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective

Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u