DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

“Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo”

Hrvatski zbor nutricionista nositelj je zdravstvenog projekta:

Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo” kojeg financira Grad Split, a koji će se realizirati  u DV CVIT MEDITERANA  za djecu od treće godine do polaska u školu.

Razlog projekta je činjenica što  sve veći broj djece ima prekomjernu  tjelesnu težinu ili je pretilo, što Hrvatsku svrstava na sedmo mjesto u Europi po broju djece sa prekomjernom tjelesnom masom, a čime su usko povezane i mnoge kronične bolesti kod djece koje su u porastu. Uzrok tome su loše prehrambene navike i nedovoljna tjelesna aktivnost, a upravo roditelji i odgojitelji u vrtićima predstavljaju prvu liniju borbe u prevenciji dugoročnih loših posljedica. Poticanje razmišljanja i rasprava, te prenošenje znanja i osnova zdrave i pravilne  prehrane je jedini način da dijete izraste u zdravu i kroničnim bolestima neopterećenu odraslu osobu.

Voditelj projekta: Dora Bučan Nenadić, mag. nutricionizma 

Projekt je namijenjen djeci predškolskog uzrasta, roditeljima i djelatnicima predškolskih ustanova. Radionice s roditeljima i djelatnicima, kao i rad s djecom po skupinama odvijat će se prema utvrđenom Planu aktivnosti / od veljače do svibnja 2019.

Ciljevi projekta su: Podizanje svijesti o pravilnoj prehrani od najranije dobi, usvajanje pravilnih prehrambenih navika i utvrđivanje nutritivnog statusa djece naše ustanove.

“Projekt „Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo” osmišljen je upravo kako bi stručnim i zanimljivim pristupom djeca od svoje najranije dobi usvojila zdrave prehrambene navike te kako bi ukazali na važnost prevencije pretilosti i oboljenja od kroničnih bolesti.

Projekt uključuje izradu brošure i pripremu materijala za edukaciju djece predškolske dobi o pravilnoj prehrani te provedbu radionica o usvajanju pravilnih prehrambenih navika za djecu i roditelje.

Za roditelje i djelatnike predškolske ustanove organizirano je predavanje o važnosti pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kod djece. Upoznati će se s ciljevima i aktivnostima projekta, kao i očekivanim rezultatima projekta, a od roditelja će se na predavanju tražiti pisani pristanak za sudjelovanje njihovog djeteta u projektu.

Projekt uključuje i antropometrijska mjerenja djece (tj. masa, tj. visina, udio masnog tkiva, opseg struka) te izradu percentilnih krivulja rasta i razvoja djece/statistička obrada podataka.

Po evaluaciji projekta očekivanja su da će rezultati dobiveni obradom prikupljenih podataka dati jasnu sliku o nutritivnom statusu djece predškolske dobi u našoj ustanovi, kao i znanjima usvojenim nakon provedbe projekta.

Dugoročni cilj i plan ovog projekta je i proširiti radionice i edukaciju na veći broj ustanova predškolskog odgoja, ne samo na području Grada Splita, već i na područje Splitsko-dalmatinske županije.

Novosti

Projekt u splitskim dječjim vrtićima rezultirao knjigom koju bi trebali pročitati svi roditelji i odgojitelji: jedna aktivnost naročito je pomogla autorici, poslužite se njome i vi

– Prije godinu dana, kad smo Mirjana Bakotić i ja razgovarale o ovom projektu, odmah se dobio ovaj naslov “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”, samo što smo mu poslije pridodali još jedan dječji: “Svašta se može dogoditi u krugu” – ispričala je dr. Antonija Balić Šimrak na predstavljanju znanstvene monografije koja je finalni produkt projekta provedenog tijekom ove godine u splitskim dječjim vrtićima “Cvit Mediterana”.

– Za cijelo vrijeme trajanja projekta kolegice odgojiteljice su bilježile razmišljanja djece, njihove rečenice, a sve to nam je puno poslužilo u konačnom formiranju ove knjige.

Cijela vijest »

Novosti

Obavijest o radovima na DV Ružmarin

Poštovani roditelji,

želimo Vas obavijestiti o početku radova na obnovi fasade i krova Dječjeg vrtića Ružmarin. Radovi će trajati do 21 .12.2018. god. Tijekom izvođenja radova molimo Vas za razumijevanje, jer su isti neophodni s obzirom na stanje fasade i krova.

Sretni smo što smo uspjeli dobiti financijska sredstva Grada Splita koji će se dijelom financirati iz EU Projekta ulaganje u objekte dječih vrtića. Izvođači radova će u skladu sa svim postojećim važećim zakonima i propisima osigurati objekt i nesmetan rad vrtića. Uz naš trud i vaše razumijevanje dobit ćemo ljepši i primjereniji objekt na radost svih.

Novosti

Projekt: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

U utorak, 4. rujna 2018. godine u Gradskom muzeju u Splitu ravnateljici ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, gđi. Mirjani Bakotić svečano je uručen potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava “Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2”, oznake UP.02.2.2.08.0016. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a projektni partneri su Dječji vrtić Grigor Vitez i Grad Split. Kroz unaprjeđenje rada ustanova Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana i Dječji vrtić Grigor Vitez Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza te većoj zaposlenju roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih te uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, unaprjeđuje se sustav predškolskog odgoja, integriraju djeca s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom te stvaraju uvjeti za demografsku obnovu, za čiju realizaciju će biti zaposleno i educirano stručno osoblje te nabavljena osnovna i tematska oprema.

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

Novosti

Izložba: Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug

Otvorenje izložbe dječjih likovnih radova “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug” će se održati 10. listopada 2018. godine u 18:00h u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače).

Svašta se može dogodit u krugu…

Izložba dječjih likovnih radova Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug postavljena u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače) daje prikaz projekta čija je provedba počela u siječnju 2018. u Dječjem vrtiću Cvit Mediteranau Splitu. Istraživao se proces djetetova spoznavanja svijeta i njegova cjelovitog razvoja, i to preko niza likovnih aktivnosti koje se bave krugom kao simbolom cjelovitosti. U knjizi koja prati ovu izložbu a koja će biti izdana u studenom 2018. godine prikazan je specifičan proces istraživanja u području umjetnosti koji njeguje i služi se metodama istraživanja usklađenima s načinima istraživanja i stvaranja koje primjenjuju i sami umjetnici kad interpretiraju svoj doživljaj svijeta.

Znanstvena istraživanja dokazuju da poticanje djece da se bave umjetničkim aktivnostima pozitivno utječe na sva područja dječjeg razvoja: pažnju, koncentraciju, opuštanje, osjećaj zadovoljstva, istraživanje, eksperimentiranje, što pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a time i kreativnosti. Projektom se nastojalo potaknuti spontanu ekspresiju i kreativnost djeteta putem stvaranja osnovnih pretpostavki i uvjeta, a to su: razumjeti dijete, prihvatiti ga, oblikovati prostor u kojemu dijete boravi, vjerovati u kreativne snage svakoga djeteta, stvarati ozračje u kojemu će se dijete otvoriti, stvoriti odnose uzajamnog povjerenja, razumijevanja, ljubavi, povezivanja.

Kreativnim igrama, istraživanjem tehnika i materijala, ohrabrivanjem osobne ekspresije i autentična likovnog izraza ostvareni su originalni istraživalačka-spoznajni procesi koji pridonose cjelovitu razvoju djeteta i njegovu spontanu otkrivanju svijeta oko sebe u kojemu je sve poveza no. Sve je to prikazano i na ovoj izložbi putem fotografija i dječjih likovnih radova s namjerom da se zadrži svježina i duh umjetničkoga stvaralaštva te potakne osjeti Ino znanje i inspiriraju nova istraživanja.

Katalog izložbe “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”