DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Projekt u splitskim dječjim vrtićima rezultirao knjigom koju bi trebali pročitati svi roditelji i odgojitelji: jedna aktivnost naročito je pomogla autorici, poslužite se njome i vi

– Prije godinu dana, kad smo Mirjana Bakotić i ja razgovarale o ovom projektu, odmah se dobio ovaj naslov “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”, samo što smo mu poslije pridodali još jedan dječji: “Svašta se može dogoditi u krugu” – ispričala je dr. Antonija Balić Šimrak na predstavljanju znanstvene monografije koja je finalni produkt projekta provedenog tijekom ove godine u splitskim dječjim vrtićima “Cvit Mediterana”.

– Za cijelo vrijeme trajanja projekta kolegice odgojiteljice su bilježile razmišljanja djece, njihove rečenice, a sve to nam je puno poslužilo u konačnom formiranju ove knjige.

Cijela vijest »

Novosti

Obavijest o radovima na DV Ružmarin

Poštovani roditelji,

želimo Vas obavijestiti o početku radova na obnovi fasade i krova Dječjeg vrtića Ružmarin. Radovi će trajati do 21 .12.2018. god. Tijekom izvođenja radova molimo Vas za razumijevanje, jer su isti neophodni s obzirom na stanje fasade i krova.

Sretni smo što smo uspjeli dobiti financijska sredstva Grada Splita koji će se dijelom financirati iz EU Projekta ulaganje u objekte dječih vrtića. Izvođači radova će u skladu sa svim postojećim važećim zakonima i propisima osigurati objekt i nesmetan rad vrtića. Uz naš trud i vaše razumijevanje dobit ćemo ljepši i primjereniji objekt na radost svih.

Novosti

Projekt: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

U utorak, 4. rujna 2018. godine u Gradskom muzeju u Splitu ravnateljici ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, gđi. Mirjani Bakotić svečano je uručen potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava “Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2”, oznake UP.02.2.2.08.0016. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a projektni partneri su Dječji vrtić Grigor Vitez i Grad Split. Kroz unaprjeđenje rada ustanova Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana i Dječji vrtić Grigor Vitez Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza te većoj zaposlenju roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih te uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, unaprjeđuje se sustav predškolskog odgoja, integriraju djeca s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom te stvaraju uvjeti za demografsku obnovu, za čiju realizaciju će biti zaposleno i educirano stručno osoblje te nabavljena osnovna i tematska oprema.

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

Novosti

Izložba: Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug

Otvorenje izložbe dječjih likovnih radova “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug” će se održati 10. listopada 2018. godine u 18:00h u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače).

Svašta se može dogodit u krugu…

Izložba dječjih likovnih radova Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug postavljena u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače) daje prikaz projekta čija je provedba počela u siječnju 2018. u Dječjem vrtiću Cvit Mediteranau Splitu. Istraživao se proces djetetova spoznavanja svijeta i njegova cjelovitog razvoja, i to preko niza likovnih aktivnosti koje se bave krugom kao simbolom cjelovitosti. U knjizi koja prati ovu izložbu a koja će biti izdana u studenom 2018. godine prikazan je specifičan proces istraživanja u području umjetnosti koji njeguje i služi se metodama istraživanja usklađenima s načinima istraživanja i stvaranja koje primjenjuju i sami umjetnici kad interpretiraju svoj doživljaj svijeta.

Znanstvena istraživanja dokazuju da poticanje djece da se bave umjetničkim aktivnostima pozitivno utječe na sva područja dječjeg razvoja: pažnju, koncentraciju, opuštanje, osjećaj zadovoljstva, istraživanje, eksperimentiranje, što pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a time i kreativnosti. Projektom se nastojalo potaknuti spontanu ekspresiju i kreativnost djeteta putem stvaranja osnovnih pretpostavki i uvjeta, a to su: razumjeti dijete, prihvatiti ga, oblikovati prostor u kojemu dijete boravi, vjerovati u kreativne snage svakoga djeteta, stvarati ozračje u kojemu će se dijete otvoriti, stvoriti odnose uzajamnog povjerenja, razumijevanja, ljubavi, povezivanja.

Kreativnim igrama, istraživanjem tehnika i materijala, ohrabrivanjem osobne ekspresije i autentična likovnog izraza ostvareni su originalni istraživalačka-spoznajni procesi koji pridonose cjelovitu razvoju djeteta i njegovu spontanu otkrivanju svijeta oko sebe u kojemu je sve poveza no. Sve je to prikazano i na ovoj izložbi putem fotografija i dječjih likovnih radova s namjerom da se zadrži svježina i duh umjetničkoga stvaralaštva te potakne osjeti Ino znanje i inspiriraju nova istraživanja.

Katalog izložbe “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”

Arhiva | Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2018./2019.

11.9.2018.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Grada Splita 26/16), u daljnjem tekstu Odluka, utvrđeni su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa predškolskih ustanova.

Korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da korisnici usluga mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).

Naši korisnici usluga u pedagoškoj godini 2018./2019. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su radi ostvarivanje prava sukladno navedenoj Odluci o socijalnoj skrbi:

Ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi ili web stranici Vrtića, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti:

  1. u Upravu DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split  ili
  2. poslati poštom nadležnom Upravnom tijelu Grada Splita ili
  3. osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

Prikupljene zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom Vrtić prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu  Grada Splita.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita donosi Rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića/ jaslica u pedagoškoj godini 2018./2019. s utvrđenim mjesečnim iznosom za dijete, kao i razdoblje ostvarivanja prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja pedagoške godine).

Odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za socijalnu skrb Grada Splita će isplaćivati mjesečno na tekući/žiro račun jednog od korisnika usluga, a korisnici će za svaki mjesec Vrtiću uplaćivati puni iznos cijene programa koji koriste.

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 25. rujna 2018. god. ili u Centralnu pisarnicu Grada Splita osobno ili poštom najkasnije do 30.09.2018.g.

Detaljni dokumenti su dostupni za download: