DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest roditeljima-starateljima koji su uložili žalbu na Rješenje o upisu djece

Roditelji – staratelji koji su uložili žalbu na Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice za ped.god. 2014/2015. , II-stupanjsko Rješenje će dobiti na kućnu adresu.

Natječaji | Novosti

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

30.05.2014.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme

  • jedan (1) izvršitelja/ica s punim radnim vremenom do povratka odsutne radnice na rad

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
  3. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2014./2015. po programima

Roditelji – staratelji djece koja su ovim Rješenjem ( točka I-1. ) upisana u programe dječjih vrtića i jaslica za ped. 2014./2015.g., dužni su u razdoblju od 01.09.2014. g., do najkasnije 15.09.2014.g., javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka roka od 15.09.2014.g., odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.

U prilogu se nalazi cjelokupno rješenje te popis upisane djece, djece upisane u druge ustanove, neupisane djece koja imaju uvjete ali nema mjesta u programima ustanova, neupisane djece koja nemaju uvjete za upis u programe ustanova te popis djece čiji zahtjevi nisu razmatrani.

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za predagošku godinu 2014./2015. po programima [PDF]

Korisnici Google Chrome preglednika možda neće moći preuzeti datoteku samo klikom na link. Molimo vas da u tom slučaju preuzmete datoteku tako da na ovaj link kliknete desnom mišjom tipkom i odaberete “Spremi vezu kao” odnosno “Save link as”.

Novosti

LEGO radionica progresivnog predškolskog učenja

DSC02632

Lego materijali su edukativni proizvodi sa vizijom da inspiriraju i razviju mislioce budućnosti.

O čemu se radi?

Radi se o kreativnom razmišljanju, rješavanju problema i sposobnostima suradnje u aktivnom okruženju koje potiče na učenje. Radi se o istraživanju, ispitivanju, kreiranju, dizajniranju, pregovaranju, shvaćanju, suradnji i komunikaciji. Radi se o ZABAVI – “TEŠKOJ ZABAVI”. Hajdemo zajedno istražiti lego materijal…

Radionica su se održavale u DV Cvit Mediterana jedinica Mimoza. Nositelji radionice su Ranka Mustić i Nives Urlić – odgojitelji mentori.

Odgajatelji su istraživali ,kreirali, surađivali i komunicirali što je vidljivo iz svih situacija zabilježenih fotoaparatom.

Novosti

Bili smo na LEGO edukaciji u Danskoj

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mala radionica progresivnog učenja

Mnogi od nas navikli su smatrati LEGO samo građevnim materijalom, no nakon našeg posjeta Danskoj, možemo Vas uvjeriti da je LEGO mnogo više od toga.

Svake godine tvrtka LEGO Education organizira edukacije za svoje ekskluzivne distributere i istaknute stručnjake iz odgojno-obrazovne prakse iz cijelog svijeta. Tri dana proveli smo u gradu Billundu u Danskoj, sudjelujući u „Maloj radionici progresivnog učenja“. Radionicu su vodili LEGO Education stručnjaci, a našem timu pridružile su se Ranka Mustić i Nives Urlić, dvije odgajateljice – mentorice i voditeljice radionice za darovitu djecu iz Dječjeg vrtića Cvit Mediterana, Split. Posjetili smo i LEGO-Lab u jednoj osnovnoj školi u Billundu i vidjeli primjer suvremene LEGO-učionice s LEGO-materijalima koji omogućuju učenicima iskustvo s robotikom, programiranjem, tehnologijom i inženjeringom na autentičan način.

U Danskoj smo naučili na koje se sve brojne i kreativne načine može koristiti LEGO i sada Vam to možemo i pokazati. Dođite na naše LEGO-radionice i pokazat ćemo vam što i kako. Naučili smo, a naučit ćemo i vas, kako treba usmjeravati improvizaciju i interakciju s edukativnim materijalima da bi oni na sveobuhvatan i pravilan način potaknuli znatiželju i kreativnost djeteta i proširili njegove mentalne kapacitete. A svi znamo da djeca najbolje uče kroz iskustvo. Vratili smo se i sami bogatiji za novo iskustvo i sada na LEGO gledamo drugačijim očima.

Osim toga, posjetili smo i nenadmašivi LEGOLAND :-) i istinski uživali u igri i istraživanju zabavnog LEGO-svijeta.