Programi i posebnosti vrtića

Saznajte više o programima i posebnostima vrtića!

Upisi

Sve što vas zanima o procesu upisa u dječje vrtiće Cvit Mediterana

EU Talent Point

Dječji vrtić ``Cvit Mediterana`` je kvalificiran za naziv European Talent Point

EU Projekti

Pokretači smo i suorganizatori nekoliko EU Projekata!

Dječji vrtić Cvit Mediterana

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova.
  • Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
  • Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
  • Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
  • Edukacija – rad na sebi
  • Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,

Naša misija

Misija naše ustanove je poticanje i shvaćanje roditeljstva kao procesa, uloga i odnosa u stalnoj promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom.

objekt

Odgojnih skupina

djece

vrsta programa

Posebni programi

dv-mimoza-6

Učenje stranih jezika

Program ranog učenja stranih jezika u DV Rusulica
Vidi više

Sportski program

Specijalizirani športski program u DV Miki, Švrćo i Palčić (u suradnji s udrugom Tempour).
Vidi više

Likovni program

Likovni program u DV Vrapčić
Vidi više

Vjerski program

Vjerski katolički program u DV Rusulica
Vidi više

Poticanje darovitosti

Osim specijaliziranih programa, ostvaraju se i kraći kreativni programi te radionice za potencijalno darovitu djecu:

Bistrići

Igraonica za potencijalno darovitu djecu u DV Mimoza

Ritmička radionica

``Moji prvi baletni koraci``

Novosti iz vrtića

Mirisi djetinjstva: Pravo djeteta na kontinuitet u odgoju i obrazovanju

Mirisi djetinjstva: Pravo djeteta na kontinuitet u odgoju i obrazovanju

Poziv odgojiteljima, stručnim suradnicima i znanstvenicima za aktivno sudjelovanje na stručno-znanstvenom
Predškola (mala škola) – obavijest za roditelje

Predškola (mala škola) – obavijest za roditelje

Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem