Programi i posebnosti vrtića

Saznajte više o programima i posebnostima vrtića!

Upisi

Sve što vas zanima o procesu upisa u dječje vrtiće Cvit Mediterana

Radionice i predavanja

Možete vidjeti predavanja i radionice koje se održavaju u vrtićima Cvita Mediterana

EU Projekti

Pokretači smo i suorganizatori nekoliko EU Projekata!

Dječji vrtić Cvit Mediterana

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova.
  • Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
  • Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
  • Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
  • Edukacija – rad na sebi
  • Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,

Naša misija

Misija naše ustanove je poticanje i shvaćanje roditeljstva kao procesa, uloga i odnosa u stalnoj promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom.

objekt

Odgojnih skupina

djece

vrsta programa

Posebni programi

dv-mimoza-6

Učenje stranih jezika

Program ranog učenja stranih jezika u DV Rusulica
Vidi više

Sportski program

Specijalizirani športski program u DV Miki, Švrćo i Palčić (u suradnji s udrugom Tempour).
Vidi više

Likovni program

Likovni program u DV Vrapčić
Vidi više

Vjerski program

Vjerski katolički program u DV Rusulica
Vidi više

Poticanje darovitosti

Osim specijaliziranih programa, ostvaraju se i kraći kreativni programi te radionice za potencijalno darovitu djecu:

Bistrići

Igraonica za potencijalno darovitu djecu u DV Mimoza

Ritmička radionica

``Moji prvi baletni koraci``

Novosti iz vrtića

Obavijest o pravu na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2019./2020.

Obavijest o pravu na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2019./2020.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici/udomitelji na području Grada Splita o pravu na sufinanciranje
Budući izgled DV Ružmarin

Budući izgled DV Ružmarin

Ovako će nakon rekonstrukcije i dogradnje izgledati splitski dječji vrtić Ružmarin!