DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Arhiva | Natječaji

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice – pedagoga

1.12.2017.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta na određeno vrijeme:

PEDAGOG – STRUČNI SURADNIK

 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31.08.2018.g. za rad u Stručnoj službi koja prati rad ustanova predškolskog odgoja Grada Splita čiji su osnivači fizičke osobe, vjerske zajednice i udruge, a koje Grad Split sufinancira.

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju , Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 90 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 6. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariji od mjesec dana).

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Arhiva | Natječaji

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ice

1.12.2017.

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta na određeno vrijeme:

SPREMAČ/ICA – određeno vrijeme

 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka na rad odsutne radnice.

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju od 30 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. životopis,
 2. dokaz o završenoj osnovnoj školi,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 5. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem
  radnom iskustvu.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici  dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Arhiva | Natječaji

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj/ica

23.11.2017.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu

ODGOJITELJ/ICA – 5 izvršitelja/ice

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci
Uvjeti: VŠS, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,
 4. potvrda HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la,
 5. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 6. životopis.

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je osam dana od dana objave natječaja, osobno ili putem pošte, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Arhiva | Natječaji

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj/ica

6.10.2017.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu

ODGOJITELJ/ICA – 7 izvršitelja/ice

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci
Uvjeti: VŠS, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,
 4. potvrda HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la,
 5. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 6. životopis.

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je osam dana od dana objave natječaja, osobno ili putem pošte, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Arhiva | Natječaji

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice

5.10.2017.

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA

 • tri (3)  izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom , do povratka na rad odsutnih radnica

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju od 90 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. životopis.
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici  dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.