DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Galeb

Posebnosti vrtića:
U dječjem vrtiću Galeb ostvaruju se dvije vrste programa: 6-satni (jutarnji) i 10-satni (primarni).

Radno vrijeme vrtića je od 6:30 – 16:00. Djeca obiju skupina se međusobno druže, uče jedni od drugih; u svakodnevnim običnim situacijama. Upravo taj način međusobne komunikacije stvara pozitivno ozračje, uvažava dječju posebnost, odnosno različitost, naglašava i poštiva individualnost svakog pojedinog djeteta. Program se temelji na ostvarivanju sljedećih zadaća:

  • razvijanje tolerancije, empatije, međusobnog uvažavanja te poštivanje tuđe različitosti i individualnosti
  • razvijanje senzibiliteta i perceptivnih sposobnosti, mišljenja, zaključivanja i logičkog povezivanja; te kreativnog mišljenja

Ostvarivanje istih postižemo kroz posebnosti vrtića:

  • kvalitetna inkluzija – integracija djece s posebnim potrebama – djeca iz Doma za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi “Maestral”
  • projekte “Zdrava prehrana” i “Voda – izvor života” ostvarujemo u suradnji s vms
  • govorne poteškoće djece predškolske dobi zbrinjavamo uz pomoć logopeda
  • ekologija – zaštita okoliša
  • priprema djece za polazak u školu

Broj skupina: 2

Vrste i trajanje programa:

  • poludnevni – 6 – satni jutarnji program
  • primarni – 10 – satni program

Broj djece u vrtiću: 53

Adresa: Stepinčeva 59, 21000 Split
Telefon: 021 530 088


Dječji vrtić Galeb – povećajte kartu