DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Gariful

Rad na projektima

U radu s djecom primjenjujemo integrirani kurikulum provodeći projekte. Ponuđenim aktivnostima integriramo sva područja učenja i razvoja djece. Projekti se ostvaruju timski – odgojitelji, roditelji, pedagog, zdravstveni voditelj i ostali.

 • o lutka kao odgojno, metodičko i animacijsko sredstvo u jasličnoj skupini (lutka u svakodnevnim situacijama, male priče kroz kratke lutkarsko scenske igre i improvizacije)
 • o razvoj kreativnost djece radeći s neoblikovanim materijalima (glinamol, tempera, tkanine, papir, …)
 • priprema djece za školu uz obogaćene aktivnosti
 • socio-emocionalni razvoj djeteta
 • priprema djece za školu uz obogaćene aktivnosti
 • rad na identitetu djeteta
 • priprema djece za školu uz obogaćene aktivnosti
 • socio-emocionalni razvoj djeteta
 • priprema djece za školu
 • razvoj kreativnosti djece kroz obogaćene aktivnosti
 • zdravstveni projekt – zdravo odrastanje djece

Rad na obogaćenim programima

Nekoliko godina radimo s djecom igre i aktivnosti za poticanje logičkog i kreativnog mišljenja (timski – zajedno s pedagogom). Cilj ovih aktivnosti je poticanje divergentne produkcije djetetovih ideja izraženih verbalno, crtežom, pokretom, igrom i neoblikovanim materijalom.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Gotovo svake godine u redovnim odgojnim skupinama integriramo djecu s teškoćama, smanjujući broj djece u skupinama i osiguravajući trećeg odgojitelja, volontera-asistenta.
Izrađujemo i provodimo individualizirani program uz suradnju s članovima stručnog tima.

Praćenje napredovanja djece

 • svake godine zajedno s pedagogom pratimo i procjenjujemo napredovanje svakog djeteta i dogovaramo poticaj za njihov razvoj
 • procjenu spremnosti djece za školu vrši pedagog, odgojitelj i roditelji uz dogovaranje daljnjih sadržaja i aktivnosti za dijete – djecu
 • za djecu nižeg pedagoškog statusa i darovitu, odgojitelj i pedagog izrađuju poticajne programe sa obogaćenim aktivnostima koje ostvaruju odgojitelji i roditelji
 • prikazi rada poticanja cjelovitog razvoja djece ostvaruju se za roditelje tijekom svibnja svake godine
 • mišljenja o zrelosti djeteta za polazak u školu prenosimo učiteljima i stručnim službama osnovnih škola tijekom lipnja svake godine

Vježbaona za studente predškolskog odgoja Filozofskog fakulteta u Splitu

Nekoliko godina vrtić i odgojitelji-mentori zajedno s pedagogom pružali su usluge studentima realizirajući studentsku praksu i metodiku upoznavanja okoline i usvajanja početnih matematičkih pojmova.

Napomena: u vrtiću roditelji mogu svakodnevno koristiti stručne savjete

 • pedagoga
 • zdravstvenog voditelja

koje su smještene u prostorijama dječjeg vrtića Gariful.

Broj skupina: 6

Vrste i trajanje programa:

 • 10-satni program (jaslice)
 • 10-satni program (vrtić)
 • 5-satni poslijepodnevni program

Broj djece u vrtiću: 146

Adresa: Doverska 42, 21000 Split
Telefon: 021 462 379


Dječji vrtić Gariful – povećajte kartu