DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Grlica

Posebnosti vrtića:
Dječji vrtić Grlica ostvaruje program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema načelima humanističke razvojne koncepcije koja je usmjerena na dijete, njegove potrebe te razvoj svih njegovih potencijala. Kako se posebna pozornost posvećuje djetetovu učenju i cjelovitu razvoju, odgajateljevi napori usmjereni su na kreiranje poticajnog okruženja koje omogućuje sukonstrukciju djetetova znanja u stalnoj interakciji s okolinom, vršnjacima, odgajateljem, roditeljem i ostalim odraslima koji su partneri u odgojno – obrazovnom procesu.

Posebnost dječjeg vrtića Grlica je ostvarivanje odgojno – obrazovnog programa putem njegovanja umjetničkog izričaja (glazba, pokret, književnost, likovna umjetnost i sl.) te visoka razina kvalitete partnerskih odnosa obitelji i ustanove.

Upravo zbog ovih svojih posebnosti dječji vrtić Grlica je mjesto na kojem mladi odgajatelji – početnici uz mentorsko vođenje odgajateljice stječu potrebna znanja i vještine za budući samostalan odgojno – obrazovni rad u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Broj skupina: 1
Vrste i trajanje programa: 6 – satni program od 07:00h – 13:00h
Broj djece u vrtiću: 24

Adresa: Stepinčeva 16, 21000 Split
Telefon: 021 536 002


Dječji vrtić Grlica – povećajte kartu