DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Miki

O programu:
Temeljen na potrebama i interesima djece i roditelja, na načelima ljudskih vrijednosti (ljubav, mir, istina, ispravno djelovanje, nenasilje). Obogaćeni športski program integriran u redovni program vrtića – Športska igraonica (2 puta tjedno po jedan sunčani sat)

Posebnosti:

  • individualni pristup svakom djetetu (uvažavanje osobnosti i sklonosti)
  • poticanje intelektualnog razvoja i kreativnog mišljenja (niti jedan problem nema samo jedno rješenje)
  • razvoj emocionalne i socijalne inteligencije (dijete je samostalno, socijalizirano, sigurno i sretno)
  • izgrađivanje samopouzdanja, pozitivnog mišljenja, samomotivacije (ja želim, ja mogu)
  • razvijanje komunikacijskih vještina (verbalnih, neverbalnih)
  • učenje kroz zabavu i stvaralaštvo (istraživanje, kreativne radionice, posjeti muzejima, izložbe, izleti)
  • dodatan rad s nadarenom djecom (njegovanje talenata i interesa)
  • poticajno okruženje (računala, TV, DVD, kutići za igru, čitanje, stvaralaštvo, razmišljanje)

Broj skupina: 1

Vrste i trajanje programa:

  • jutarnji 6-satni program
  • obogaćeni športski program

Mjesto izvođenja: Dvorana judo kluba “Student”
Adresa vrtića: Osječka 12, 21000 Split
Telefon: 021 531 944


Dječji vrtić Miki – povećajte kartu