DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Mimoza

Posebnosti vrtića:
Vrtić je smješten na području Baterija – Pojišan. Objekt je otvoren 05.02.1993., smješten je na 2 kata, u prizemlju su jedna jaslična skupina i jedna vrtička skupina, a na katu još dvije vtričke skupine. Inače:

  • otvorenog je tipa
  • radi se po programu obogaćenih aktivnosti, da se zadovolje sve potrebe djece i potiče njihova kreativnost i razviju svi njihovi potencijali
  • humanističkog pristupa
  • u popodnevnim satima 1 x tj. organizirana je ,,Igraonica za potencijalno intelektualno darovitu djecu”
  • osoblje je završilo i edukaciju ,,Korak po korak” pa su tako i prostori uređeni

Broj skupina: 3 + 1 jaslična skupina

Vrste i trajanje programa:

  • 10-satni program od 06:30h do 16:30h
  • jaslični – 10 satni program od 06:30h do 16:30h
  • program za potencijalno intelektualno nadarenu djecu (1 x tjedno 2 sata)

Broj djece u vrtiću: 93

Adresa: Gospinica 21a, 21000 Split
Telefon: 021 389 304 (prizemlje) i 021 571 435 (kat)


Dječji vrtić Mimoza – povećajte kartu