DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Rusulica

Posebnosti vrtića:

 • pluralizam koncepcija rada (engleski i katolički program)
 • redoviti program temeljen na humanističko – razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja predškolske djece
 • holistički pristup djetetu
 • individualizirani pristup – zadovoljavanje potreba i prava djece u svakodnevnim životnim situacijama
 • projektni model rada
 • dječji vrtić kao dječja kuća
 • samoposluživanje pri jelu
 • uvažavanje individualnih posebnih prehrambenih potreba djeteta
 • organizacija i ritam dana prema djeci koja nemaju potreba za spavanjem
 • obilježavanje tradicionalnih manifestacija
 • izleti, svečanosti, tematske posjete
 • partnerstvo roditelj – odgojitelj
 • radionice za djecu i roditelje
 • osiguravanje poticajne okoline
 • otvorenost prema roditeljima i društvenoj zajednici
 • novouređeno, veliko ograđeno dvorište

Broj skupina: 4

Vrste i trajanje programa:

 • 10-satni program, 4 skupine od toga:
 • Specijalizirani engleski program i Katolički vjerski program

Broj djece u vrtiću: 100

Adresa: Stepinčeva 73, 21000 Split
Telefon: 021 538 980


Dječji vrtić Rusulica – povećajte kartu