DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

DV Rusulica

Posebnosti vrtića:

 • kroz projektni način rada u redovitim programima naglasak na socio-emocionalnom razvoju djeteta, likovnosti i dramsko-scenskom izričaju do cjelovitosti djetetova razvoja
 • pluralizam koncepcija rada (engleski i katoličko vjerski program)
 • samoposluživanje djece pri obroku
 • uvažavanje individualnih prehrambenih potreba djeteta
 • organizacija i ritam dana prema djeci koja imaju potrebu za nespavanjem – spavanjem
 • prostrano i opremljeno vrtićko dvorište
 • obilježavanje tradicionalnih manifestacija
 • nastupi na gradskim manifestacijama izvođenjem prigodnih glazbenih sadržaja
 • izleti, svečanosti, radionice, tematske posjete
 • partnerstvo roditelj – vrtić – odgojitelj
 • sudjelovanje u humanitarnim akcijama
 • psiholog i edukacijski rehabilitator u vrtiću

Posebni 10-satni programi

Rano učenje engleskog jezika

 • rad s djecom predškolske dobi od navršene 3. godine do polaska u školu predviđa usvajanje jezika kroz svakodnevne situacije koristeći situacijski pristup usvajanja jezika, čime se stvara prirodan kontekst  za iskustveno učenje djeteta, uz dodatno bogaćenje poticaja za istraživanje, te nadasve kroz igru – uz priče, slikovnice, rime i pjesme s pokretom, dramatizacije i ostale medije koji potiču cjelovita senzorička i spoznajna iskustva djece.
 • odgajateljice imaju odgovarajuću dodatnu izobrazbu B2 razinu poznavanja jezika i brojne posebne edukacije iz područja učenja jezika
 • skupina sudjeluje u međunarodnim projektima i programu Erasmus +.

Katolički vjerski odgoj za djecu predškolske dobi

 • polazi od prihvaćanja svakog djeteta kao Božjeg dara u ozračju katoličke vjere, provodi aktivnosti za poticanje moralnih vrednota djeteta kroz pedagošku i liturgijsku godinu uz organizaciju rada prema tematskim cjelinama: Doček i prihvaćanje djece, Stvoreni svijet i stvorenja u njemu, Kraljevstvo Božje, Božić – radost Isusova dolaska na svijet, Isusovo djetinjstvo i život, Otkrivanje tajne života, U znaku vode i svjetla, Marija, Moja kršćanska zajednica-crkva.
 • Odgojiteljice imaju dodatnu teološku naobrazbu i Kanonski mandat (Crkveno poslanje) za provođenje katoličkog vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama.

Broj skupina: 4

Vrste i trajanje programa:

 • 10-satni program, od toga:
  2 skupine redoviti programi
  2 skupine posebni programi (Engleski program i Katolički vjerski program)

Vrijeme trajanja programa: Od 6:30 do 16:00h uz mogućnost korištenja produljenog boravka do 19h.
Adresa: Stepinčeva 73, 21000 Split
Telefon: 021 538 980


Dječji vrtić Rusulica – povećajte kartu