DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Izložba: Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug

Otvorenje izložbe dječjih likovnih radova “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug” će se održati 10. listopada 2018. godine u 18:00h u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače).

Svašta se može dogodit u krugu…

Izložba dječjih likovnih radova Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug postavljena u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače) daje prikaz projekta čija je provedba počela u siječnju 2018. u Dječjem vrtiću Cvit Mediteranau Splitu. Istraživao se proces djetetova spoznavanja svijeta i njegova cjelovitog razvoja, i to preko niza likovnih aktivnosti koje se bave krugom kao simbolom cjelovitosti. U knjizi koja prati ovu izložbu a koja će biti izdana u studenom 2018. godine prikazan je specifičan proces istraživanja u području umjetnosti koji njeguje i služi se metodama istraživanja usklađenima s načinima istraživanja i stvaranja koje primjenjuju i sami umjetnici kad interpretiraju svoj doživljaj svijeta.

Znanstvena istraživanja dokazuju da poticanje djece da se bave umjetničkim aktivnostima pozitivno utječe na sva područja dječjeg razvoja: pažnju, koncentraciju, opuštanje, osjećaj zadovoljstva, istraživanje, eksperimentiranje, što pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a time i kreativnosti. Projektom se nastojalo potaknuti spontanu ekspresiju i kreativnost djeteta putem stvaranja osnovnih pretpostavki i uvjeta, a to su: razumjeti dijete, prihvatiti ga, oblikovati prostor u kojemu dijete boravi, vjerovati u kreativne snage svakoga djeteta, stvarati ozračje u kojemu će se dijete otvoriti, stvoriti odnose uzajamnog povjerenja, razumijevanja, ljubavi, povezivanja.

Kreativnim igrama, istraživanjem tehnika i materijala, ohrabrivanjem osobne ekspresije i autentična likovnog izraza ostvareni su originalni istraživalačka-spoznajni procesi koji pridonose cjelovitu razvoju djeteta i njegovu spontanu otkrivanju svijeta oko sebe u kojemu je sve poveza no. Sve je to prikazano i na ovoj izložbi putem fotografija i dječjih likovnih radova s namjerom da se zadrži svježina i duh umjetničkoga stvaralaštva te potakne osjeti Ino znanje i inspiriraju nova istraživanja.

Katalog izložbe “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”