DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ekonoma

22.05.2017.

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

KNJIGOVOĐA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA – BLAGAJNIK – na određeno vrijeme

  • 1 (jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31.12.2017.

MATERIJALNI KNJIGOVOĐA – EKONOM – na određeno vrijeme

  • 1 (jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31.12.2017.

UVJETI: SSS ekonomskog smjera. Probni rad u trajanju od 60 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. životopis.
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici  dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.