DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta medicinske sestre

30.11.2015.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

MEDICINSKA SESTRA (VŠS) – na određeno vrijeme

  • jedan/na (1) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, a najdulje do 31. 12. 2016. g., za rad u Službi koja prati rad ustanova predškolskog odgoja čiji su osnivači fizičke osobe i vjerske zajednice koje sufinancira Grad Split

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 90 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.