DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice

28.11.2016.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme

 • jedan (1)  izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka privremeno odsutne radnice na rad,
 •  

  jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) za provođenje programa predškole, najdulje do 31. 05. 2017. g.,

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju od 90 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – u izvorniku ili preslici,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
 3. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 5. životopis

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici  dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.