DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice

3.12.2015.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme

  • 1 (jedan) izvršitelja/ice s punim radnim vremenom do povratka odsutnih radnica na rad

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 90 dana.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),

Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom  dostavljaju se  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.