DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga

13.10.2014.

Na temelju čl. 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG – PRIPRAVNIK

  • jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
  5. životopis.

Rok za podnošenje s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je osam dana od objave natječaja, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split