DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radna mjesta odgojitelja i stručnog suradnika – psihologa

03.06.2013.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ – na određeno vrijeme

 • pet (5 ) izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom najdulje do 31.08.2014.g.,
 • pet (5) izvršitelja/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno), najdulje do 31.08.2014.g.

UVJETI za radno mjesto:

 • VŠS, odgojitelj predškolske djece, ili
 • VŠS, nastavnik predškolskog odgoja,
 • pokusni rad 90 dana.

2. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG – na određeno vrijeme

 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom najdulje do 31.08.2014.g.

UVJETI za radno mjesto:

 • VSS, prof. ili dipl. psiholog
 • pokusni rad 90 dana.

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.