DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radna mjesta odgojitelja/ice i stručnog suradnika/ice – pedagoga

17.10.2013.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme

  • dva (2) izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31.08.2014.g.,
  • dva (2) izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutnih radnica, najdulje do 31.08.2014.g.
  • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno), a najdulje do 30.05.2014.g.

2. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG – na određeno vrijeme

  • jedan (1) izvršitelj/ica  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom najdulje do 31.08.2014.g., za rad u Stručnoj službi koja prati rad ustanova predškolskog odgoja  čiji su osnivači fizičke osobe i vjerske zajednice koje Grad Split sufinancira.

UVJETI za radno mjesto:

  • VSS, prof. ili dipl. psiholog
  • pokusni rad 90 dana.

UVJETI za radna mjesta pod 1. i 2. prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
  • uvjerenje o nekažnjavanju  sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.