DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

16.05.2014.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme

  • dvije (2) izvršitelja/ica s punim radnim vremenom do povratka odsutnih radnica na rad

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
  3. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.