DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice i psihologa/ice

08.08.2014. 07.08.2014. (ispravak pogreške kod objave na webu)

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA

 • četiri (4) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 • pet (5) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
 • tri (3) izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, a najdulje do 31. kolovoza 2015.g.

2. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG

 • jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31.kolovoza 2015.g.

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 60 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili preslici,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
 3. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.