DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj/ica

22.2.2018.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. 57/12. i 120/12.) DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, raspisuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu

 • ODGOJITELJ/ICA
  • 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,
 • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.).

Uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,
 • potvrda HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la,
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu: GRAD SPLIT, DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split.