DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj/ica

10.03.2015.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu

ODGOJITELJ/ICA – 4 izvršitelja/ice

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci
Uvjeti: VŠS, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu priložiti:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili preslici,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,
  4. potvrda HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la,
  5. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
  6. životopis,

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom ( preslika ili original) je osam dana od dana objave natječaja , osobno ili putem pošte, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split