DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu tajnik/ica

15.09.2014.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu:

TAJNIK/ICA – 1 izvršitelja/ica

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci
Uvjeti: VŠS – upravni pravnik, VSS – diplomirani pravnik, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu priložiti:

  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
  • potvrda HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • životopis

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je osam dana od dana objave natječaja, osobno ili putem pošte, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split