DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Projekt u splitskim dječjim vrtićima rezultirao knjigom koju bi trebali pročitati svi roditelji i odgojitelji: jedna aktivnost naročito je pomogla autorici, poslužite se njome i vi

– Prije godinu dana, kad smo Mirjana Bakotić i ja razgovarale o ovom projektu, odmah se dobio ovaj naslov “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”, samo što smo mu poslije pridodali još jedan dječji: “Svašta se može dogoditi u krugu” – ispričala je dr. Antonija Balić Šimrak na predstavljanju znanstvene monografije koja je finalni produkt projekta provedenog tijekom ove godine u splitskim dječjim vrtićima “Cvit Mediterana”.

– Za cijelo vrijeme trajanja projekta kolegice odgojiteljice su bilježile razmišljanja djece, njihove rečenice, a sve to nam je puno poslužilo u konačnom formiranju ove knjige.

Cijela vijest »

Novosti

Obavijest o radovima na DV Ružmarin

Poštovani roditelji,

želimo Vas obavijestiti o početku radova na obnovi fasade i krova Dječjeg vrtića Ružmarin. Radovi će trajati do 21 .12.2018. god. Tijekom izvođenja radova molimo Vas za razumijevanje, jer su isti neophodni s obzirom na stanje fasade i krova.

Sretni smo što smo uspjeli dobiti financijska sredstva Grada Splita koji će se dijelom financirati iz EU Projekta ulaganje u objekte dječih vrtića. Izvođači radova će u skladu sa svim postojećim važećim zakonima i propisima osigurati objekt i nesmetan rad vrtića. Uz naš trud i vaše razumijevanje dobit ćemo ljepši i primjereniji objekt na radost svih.

Novosti

Projekt: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

U utorak, 4. rujna 2018. godine u Gradskom muzeju u Splitu ravnateljici ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, gđi. Mirjani Bakotić svečano je uručen potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava “Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2”, oznake UP.02.2.2.08.0016. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a projektni partneri su Dječji vrtić Grigor Vitez i Grad Split. Kroz unaprjeđenje rada ustanova Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana i Dječji vrtić Grigor Vitez Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza te većoj zaposlenju roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih te uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, unaprjeđuje se sustav predškolskog odgoja, integriraju djeca s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom te stvaraju uvjeti za demografsku obnovu, za čiju realizaciju će biti zaposleno i educirano stručno osoblje te nabavljena osnovna i tematska oprema.

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

Novosti

Izložba: Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug

Otvorenje izložbe dječjih likovnih radova “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug” će se održati 10. listopada 2018. godine u 18:00h u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače).

Svašta se može dogodit u krugu…

Izložba dječjih likovnih radova Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug postavljena u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače) daje prikaz projekta čija je provedba počela u siječnju 2018. u Dječjem vrtiću Cvit Mediteranau Splitu. Istraživao se proces djetetova spoznavanja svijeta i njegova cjelovitog razvoja, i to preko niza likovnih aktivnosti koje se bave krugom kao simbolom cjelovitosti. U knjizi koja prati ovu izložbu a koja će biti izdana u studenom 2018. godine prikazan je specifičan proces istraživanja u području umjetnosti koji njeguje i služi se metodama istraživanja usklađenima s načinima istraživanja i stvaranja koje primjenjuju i sami umjetnici kad interpretiraju svoj doživljaj svijeta.

Znanstvena istraživanja dokazuju da poticanje djece da se bave umjetničkim aktivnostima pozitivno utječe na sva područja dječjeg razvoja: pažnju, koncentraciju, opuštanje, osjećaj zadovoljstva, istraživanje, eksperimentiranje, što pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a time i kreativnosti. Projektom se nastojalo potaknuti spontanu ekspresiju i kreativnost djeteta putem stvaranja osnovnih pretpostavki i uvjeta, a to su: razumjeti dijete, prihvatiti ga, oblikovati prostor u kojemu dijete boravi, vjerovati u kreativne snage svakoga djeteta, stvarati ozračje u kojemu će se dijete otvoriti, stvoriti odnose uzajamnog povjerenja, razumijevanja, ljubavi, povezivanja.

Kreativnim igrama, istraživanjem tehnika i materijala, ohrabrivanjem osobne ekspresije i autentična likovnog izraza ostvareni su originalni istraživalačka-spoznajni procesi koji pridonose cjelovitu razvoju djeteta i njegovu spontanu otkrivanju svijeta oko sebe u kojemu je sve poveza no. Sve je to prikazano i na ovoj izložbi putem fotografija i dječjih likovnih radova s namjerom da se zadrži svježina i duh umjetničkoga stvaralaštva te potakne osjeti Ino znanje i inspiriraju nova istraživanja.

Katalog izložbe “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”

Arhiva | Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2018./2019.

11.9.2018.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Grada Splita 26/16), u daljnjem tekstu Odluka, utvrđeni su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa predškolskih ustanova.

Korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da korisnici usluga mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).

Naši korisnici usluga u pedagoškoj godini 2018./2019. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su radi ostvarivanje prava sukladno navedenoj Odluci o socijalnoj skrbi:

Ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi ili web stranici Vrtića, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti:

 1. u Upravu DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split  ili
 2. poslati poštom nadležnom Upravnom tijelu Grada Splita ili
 3. osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

Prikupljene zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom Vrtić prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu  Grada Splita.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita donosi Rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića/ jaslica u pedagoškoj godini 2018./2019. s utvrđenim mjesečnim iznosom za dijete, kao i razdoblje ostvarivanja prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja pedagoške godine).

Odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za socijalnu skrb Grada Splita će isplaćivati mjesečno na tekući/žiro račun jednog od korisnika usluga, a korisnici će za svaki mjesec Vrtiću uplaćivati puni iznos cijene programa koji koriste.

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 25. rujna 2018. god. ili u Centralnu pisarnicu Grada Splita osobno ili poštom najkasnije do 30.09.2018.g.

Detaljni dokumenti su dostupni za download:

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. po programima

5.7.2018.

DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA Split je dana 30.5.2018.g. objavio Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2018./2019., a koji upis je objavljen u razdoblju 04.06.2018.g. do 08.06.2018.g. U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno 435 zahtjeva roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u programe predškolskih ustanova Grada Splita putem ovog Vrtića.

Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića su upisana djeca kako je sve riješeno točkom 1-1.a) i 1-1.b) izreke ovog Rješenja.

Točkom 1-2.a) izreke ovog Rješenja je popis djece koja imaju uvjete za upis, ali nema mjesta u programima predškolskih ustanova Grada Splita, a točkom 1-2.b) izreke ovog Rješenja je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe predškolskih ustanova.

Točkom 1-3.a) izreke ovog Rješenja je popis djece čiji zahtjevi nisu razmatrani iz razloga što su iz drugih općina i gradova i pod točkom 1-3.b) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni.

Točkom II izreke ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji-staratelji dužni javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano, te potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.

Točkom III izreke ovog Rješenja određenje rok u kojem su roditelji-staratelji dužni preuzeti upisnu dokumentaciju za dijete/djecu koja nisu upisana u programe dječjih vrtića i jaslica, jer će se u protivnom ista uništiti.

Sve naprijed riješeno je sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Upravnog vijeća o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to od 06.07.2018. do 20.07.2018. god. svakim radnim danom (osim subote i nedjelje).
Žalbe će se zaprimati u Upravi vrtića, na adresi Tršćanska 29, Split, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

U prilogu:

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Upis djece u programe vrtića i jaslica dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za pedagošku 2018./2019.g.

30.5.2018.

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da se provode upisi za sve jasličke i vrtićke programe, te za specijalizirane programe Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 04.06.- 08.06.2018. god. u vremenu od 08.00-18.00 sati u objektu More, Šimićeva 16 u Splitu. Za sve informacije možete se javiti na telefon: 021/370-040.

Sve dodatne informacije se nalaze u priloženim dokumentima:

 1. Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku 2018./2019. godinu [PDF]
 2. Zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu
 3. Upitnik za roditelje
 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 5. Potvrda vrtića
 6. Popis vrtića i programa
 7. Cijene svih vrsta programa
 8. Adaptacija djece u vrtić (preporuke)
 9. Izvadak iz Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita
 10. Obavijest za roditelje
 11. Obavijest za roditelje o upisu u objekt Brnistra

Važno: Sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati upisa biti će vidljivi putem identifikacijskog broja. Roditeljima se ukazuje na važnost da identifikacijski broj koje će dobiti prilikom prijave upisa na upisnom mjestu čuvaju do okončanja postupka upisa kako bi se mogli pronaći u rješenju o upisu djece, odnosno kako bi znali za rezulate upisa ili neupisa djeteta/djece.

Novosti

Održana radionica “lzazovi rada s darovitom djecom”

U suradnji sa splitskom udrugom “Darovita djeca” Grad Split je danas u vijećnici Gradske uprave organizirao radionicu na temu “lzazovi rada s darovitom djecom”. Riječ je o stručnom skupu na kojem su predstavnici udruga koje rade s djecom, predstavnici splitskih predškolskih ustanova i ravnatelji splitskih osnovnih škola razmatrali važnost i potrebne aktivnosti za rano prepoznavanje darovite djece, kako na organizacijskom, financijskom i kadrovskom planu, ukazujući i na potrebni pravni okvir te inozemne primjere na tom planu.
Uvodna predavanja su održali Hrvoje Buretić i Marija Helena Mioč Vrdoljak iz Udruge “Darovita djeca”, Ksenija Benaković i Tomislav Goldin iz zagrebačke Udruge “Vjetar u leđa” te profesorica Ivana Batarelo Kokić sa splitskog Filozofskog fakulteta i Mirjana Bakotić, ravnateljica Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana”.

“Nedavno smo razmatrali pitanje prevencije sigurnosti u školama i zaštite djece te nastavnog i stručnog osoblja, ali i kako u školama povećati pozornost za pozitivne teme. Skup održavamo u Gradskoj vijećnici kao mjestu gdje će raditi svi oni koji rade važan posao za grad, a odgoj i obrazovanje su i te kako važni. Značajan dio programa sadašnje gradske uprave i gradonačelnika Andre Krstulovića Opare je usmjeren prema mladima. Jučer smo primili nove stipendiste Grada. To je početak aktivnosti kojima ćemo pozitivne stvari pokazivati kao vrijedne primjere. Puno je darovite djece i ona traže posebnu pozornost. Stoga želim da na ovakvoj radionici dobijete više informacija u kom smjeru ići, a sami predavači će se odazvati na vaše upite i pružiti svaku podršku”, kazala je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović, otvarajući skup.

Predstavljajući rad udruge “Darovita djeca”, osnovane prije godinu dana, Hrvoje Buretić, jedan od njenih osnivača je istakao kako je povod organiziranju ovakvog skupa nužnost okupljanja ravnatelja vrtića i osnovnih škola s ciljem da se kod njih pobudi želja da se više radi na detektiranju darovite djece. “Prvenstveno treba raditi na edukaciji odgojitelja i nastavničkog kadra kako bi bili osposobljeni prepoznavati darovitu djecu, ali i za rad s njima, kako bi se poticao njihov razvoj. Naime, ako se ne prepozna na vrijeme, a to je već u predškolskoj dobi, onda se dijete ne osjeća sretno ni zadovoljno, već zapostavljeno, što se kasnije u toku školovanja odražava i na zaostajanje u učenju. Prepoznavanje i vrednovanje je potrebno da se razvije njihov potencijal, jer oni su društveno bogatstvo”, kazao je Buretić.

“Ovakvim skupovima treba osvijestiti društvo da darovitoj djeci treba podrška, jer bez nje oni ne mogu ostvariti svoje potencijale. Stoga za njih treba organizirati posebne radionice, jer se na njima druže i mjere sa sebi sličnima i ravnima, dijele iskustva, interese. Tako vide svoja ograničenja, ali ih se tako motivira da rade još više i da budu još bolji, razvijajući tako svoje potencijale, ili otkrivajući nove”, kazala je Ksenija Benaković, naznačivši pritom potrebu da se radi na njihovim slabim stranama – timskom radu, emocionalnoj regulaciji i da se nauče samoprezentirati. “Kao rezultat suradnje s Izraelom, koji od 1972. godine sa razine Ministarstva obrazovanja prati darovitu djecu, shvatili smo i kako ih trebamo naučiti da dar koji su dobili rođenjem trebaju negdje vratiti društvu, a ne samo da služi njima – da budu društveno odgovorni” kazala je Benaković.

Preneseno sa službenih stranica Grada Splita