DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest roditeljima/starateljima – VAŽNO

17.5.2019.

Roditelji – staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split za pedagošku godinu 2019./2020. po programima, potpisat će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s DJEČJIM VRTIĆEM CVIT MEDITERANA  Split (oba roditelja trebaju biti u potpisu) u razdoblju od 27.05.2019. do najkasnije  07.06.2019. godine u upravi vrtića na adresi Tršćanska 29 u Splitu u uredovnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati , te donijeti potvrdu o uplati cijene usluge programa u koji je dijete upisano za 09.mjesec 2019. godine.

U protivnom smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

U privitku:

 

Žalbeni postupak

Podnositelji zahtjeva za upis, a koji nisu zadovoljni Rješenjem Povjerenstva za upis djece u dječje vrtiće i jaslice DV CVIT MEDITERANA Split za pedagošku godinu 2019./2020.g., imaju pravo žalbe u roku od 15 dana i to zaključno s 03.06.2019. godine, osobno svakim radnim danom ili poštom.

Žalba će se zaprimati u upravi vrtića , na adresi Tršćanska 29 u Splitu, u uredovnom  vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Roditelji-staratelji djece koji podnesu žalbu na ovo Rješenje obavit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s DJEČJIM VRTIĆEM CVIT MEDITERANA Split (oba roditelja u potpisu), te uplatiti cijenu usluge za 09.mjesec 2019. g. u roku od 7 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti najkasnije do 12.07.2019. god. u upravu Vrtića na adresi Tršćanska 29 u Splitu  u uredovnom vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

U protivnom smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2019./2020. po programima

17.5.2019.

DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA Split dana 27.03.2019.g. objavio je Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2019./2020., a koji upis je obavljen u razdoblju 03.04.2019.g.do 10.04.2019.g. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 408 zahtjev roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u programe predškolskih ustanova Grada Splita putem ovog Vrtića.
Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića upisana su djeca kako je sve riješeno točkom I-1.a) i u programe drugih ustanova, kako je riješeno točkom I-1.b) ovog Rješenja.

Točkom I-2.a) ovog Rješenja je popis djece koja imaju uvjete za upis , ali nema mjesta u programima predškolskih ustanova Grada Splita, točkom I-2.b) ovog Rješenja je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe predškolskih ustanova, točkom I-2.c) ovog Rješenja je popis djece iz drugih općina i gradova i pod točkom I-2.d) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni.

Točkom II ovog Rješenja utvrđen je rok u kojem su roditelji-staratelji dužni potpisati
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom i uplatiti cijenu usluge za 09.mjesec 2019.g., jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta/ce u program vrtića ili jaslica.

Točkom III ovog Rješenja upućuju se roditelji-staratelji čija su djeca upisana u DRUGE PREDŠKOLSKE USTANOVE da se putem web stranice te ustanove upoznaju s radnjama koje je potrebno obaviti po objavi ovog Rješenja, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom.

Točkom IV ovog Rješenja utvrđen je rok u kojem su roditelji-staratelji dužni preuzeti upisnu dokumentaciju za dijete/djecu koja nisu upisana u programe dječjih vrtića i jaslica, jer će se u protivnom ista uništiti.

Sve naprijed riješeno je sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.

Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva za upis koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, 21000 Split.

U prilogu:

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Upis djece u programe vrtića i jaslica dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za pedagošku 2019./2020.g.

27.3.2019.

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da se provode upisi za sve jaslične i vrtićne programe , te za specijalizirane programe Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2019./2020. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 03.04.- 10.04.2019. god. u vremenu od 08.00 do 18.00 sati u objektu More, Šimićeva 16 u Splitu. Za sve informacije možete se javiti na telefon: 021/370-040.

Sve dodatne informacije se nalaze u priloženim dokumentima:

 1. Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku 2019./2020. godinu
 2. Upute za provođenje postupka upisa djece u predškolske ustanove Grada Splita u pedagoškoj 2019./2020. godini
 3. Zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu
 4. Upitnik za roditelje
 5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 6. Potvrda vrtića
 7. Adaptacija djece u vrtić (preporuke)
 8. Izvadak iz Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita
 9. Popis vrtića i programa
 10. Cijene svih vrsta programa
 11. Obavijest za roditelje o neupisu u DV Brnistra

Važno: Sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati upisa biti će vidljivi putem identifikacijskog broja. Roditeljima se ukazuje na važnost da identifikacijski broj koje će dobiti prilikom prijave upisa na upisnom mjestu čuvaju do okončanja postupka upisa kako bi se mogli pronaći u rješenju o upisu djece, odnosno kako bi znali za rezulate upisa ili neupisa djeteta/djece.

Novosti

“Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo”

Hrvatski zbor nutricionista nositelj je zdravstvenog projekta:

Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo” kojeg financira Grad Split, a koji će se realizirati  u DV CVIT MEDITERANA  za djecu od treće godine do polaska u školu.

Razlog projekta je činjenica što  sve veći broj djece ima prekomjernu  tjelesnu težinu ili je pretilo, što Hrvatsku svrstava na sedmo mjesto u Europi po broju djece sa prekomjernom tjelesnom masom, a čime su usko povezane i mnoge kronične bolesti kod djece koje su u porastu. Uzrok tome su loše prehrambene navike i nedovoljna tjelesna aktivnost, a upravo roditelji i odgojitelji u vrtićima predstavljaju prvu liniju borbe u prevenciji dugoročnih loših posljedica. Poticanje razmišljanja i rasprava, te prenošenje znanja i osnova zdrave i pravilne  prehrane je jedini način da dijete izraste u zdravu i kroničnim bolestima neopterećenu odraslu osobu.

Voditelj projekta: Dora Bučan Nenadić, mag. nutricionizma 

Projekt je namijenjen djeci predškolskog uzrasta, roditeljima i djelatnicima predškolskih ustanova. Radionice s roditeljima i djelatnicima, kao i rad s djecom po skupinama odvijat će se prema utvrđenom Planu aktivnosti / od veljače do svibnja 2019.

Ciljevi projekta su: Podizanje svijesti o pravilnoj prehrani od najranije dobi, usvajanje pravilnih prehrambenih navika i utvrđivanje nutritivnog statusa djece naše ustanove.

“Projekt „Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo” osmišljen je upravo kako bi stručnim i zanimljivim pristupom djeca od svoje najranije dobi usvojila zdrave prehrambene navike te kako bi ukazali na važnost prevencije pretilosti i oboljenja od kroničnih bolesti.

Projekt uključuje izradu brošure i pripremu materijala za edukaciju djece predškolske dobi o pravilnoj prehrani te provedbu radionica o usvajanju pravilnih prehrambenih navika za djecu i roditelje.

Za roditelje i djelatnike predškolske ustanove organizirano je predavanje o važnosti pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kod djece. Upoznati će se s ciljevima i aktivnostima projekta, kao i očekivanim rezultatima projekta, a od roditelja će se na predavanju tražiti pisani pristanak za sudjelovanje njihovog djeteta u projektu.

Projekt uključuje i antropometrijska mjerenja djece (tj. masa, tj. visina, udio masnog tkiva, opseg struka) te izradu percentilnih krivulja rasta i razvoja djece/statistička obrada podataka.

Po evaluaciji projekta očekivanja su da će rezultati dobiveni obradom prikupljenih podataka dati jasnu sliku o nutritivnom statusu djece predškolske dobi u našoj ustanovi, kao i znanjima usvojenim nakon provedbe projekta.

Dugoročni cilj i plan ovog projekta je i proširiti radionice i edukaciju na veći broj ustanova predškolskog odgoja, ne samo na području Grada Splita, već i na područje Splitsko-dalmatinske županije.

Novosti

Projekt u splitskim dječjim vrtićima rezultirao knjigom koju bi trebali pročitati svi roditelji i odgojitelji: jedna aktivnost naročito je pomogla autorici, poslužite se njome i vi

– Prije godinu dana, kad smo Mirjana Bakotić i ja razgovarale o ovom projektu, odmah se dobio ovaj naslov “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”, samo što smo mu poslije pridodali još jedan dječji: “Svašta se može dogoditi u krugu” – ispričala je dr. Antonija Balić Šimrak na predstavljanju znanstvene monografije koja je finalni produkt projekta provedenog tijekom ove godine u splitskim dječjim vrtićima “Cvit Mediterana”.

– Za cijelo vrijeme trajanja projekta kolegice odgojiteljice su bilježile razmišljanja djece, njihove rečenice, a sve to nam je puno poslužilo u konačnom formiranju ove knjige.

Cijela vijest »

Novosti

Obavijest o radovima na DV Ružmarin

Poštovani roditelji,

želimo Vas obavijestiti o početku radova na obnovi fasade i krova Dječjeg vrtića Ružmarin. Radovi će trajati do 21 .12.2018. god. Tijekom izvođenja radova molimo Vas za razumijevanje, jer su isti neophodni s obzirom na stanje fasade i krova.

Sretni smo što smo uspjeli dobiti financijska sredstva Grada Splita koji će se dijelom financirati iz EU Projekta ulaganje u objekte dječih vrtića. Izvođači radova će u skladu sa svim postojećim važećim zakonima i propisima osigurati objekt i nesmetan rad vrtića. Uz naš trud i vaše razumijevanje dobit ćemo ljepši i primjereniji objekt na radost svih.

Novosti

Projekt: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

U utorak, 4. rujna 2018. godine u Gradskom muzeju u Splitu ravnateljici ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, gđi. Mirjani Bakotić svečano je uručen potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava “Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2”, oznake UP.02.2.2.08.0016. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a projektni partneri su Dječji vrtić Grigor Vitez i Grad Split. Kroz unaprjeđenje rada ustanova Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana i Dječji vrtić Grigor Vitez Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza te većoj zaposlenju roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih te uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, unaprjeđuje se sustav predškolskog odgoja, integriraju djeca s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom te stvaraju uvjeti za demografsku obnovu, za čiju realizaciju će biti zaposleno i educirano stručno osoblje te nabavljena osnovna i tematska oprema.

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

Novosti

Izložba: Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug

Otvorenje izložbe dječjih likovnih radova “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug” će se održati 10. listopada 2018. godine u 18:00h u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače).

Svašta se može dogodit u krugu…

Izložba dječjih likovnih radova Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug postavljena u Muzeju grada Splita (jugoistočna kula Dioklecijanove palače) daje prikaz projekta čija je provedba počela u siječnju 2018. u Dječjem vrtiću Cvit Mediteranau Splitu. Istraživao se proces djetetova spoznavanja svijeta i njegova cjelovitog razvoja, i to preko niza likovnih aktivnosti koje se bave krugom kao simbolom cjelovitosti. U knjizi koja prati ovu izložbu a koja će biti izdana u studenom 2018. godine prikazan je specifičan proces istraživanja u području umjetnosti koji njeguje i služi se metodama istraživanja usklađenima s načinima istraživanja i stvaranja koje primjenjuju i sami umjetnici kad interpretiraju svoj doživljaj svijeta.

Znanstvena istraživanja dokazuju da poticanje djece da se bave umjetničkim aktivnostima pozitivno utječe na sva područja dječjeg razvoja: pažnju, koncentraciju, opuštanje, osjećaj zadovoljstva, istraživanje, eksperimentiranje, što pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a time i kreativnosti. Projektom se nastojalo potaknuti spontanu ekspresiju i kreativnost djeteta putem stvaranja osnovnih pretpostavki i uvjeta, a to su: razumjeti dijete, prihvatiti ga, oblikovati prostor u kojemu dijete boravi, vjerovati u kreativne snage svakoga djeteta, stvarati ozračje u kojemu će se dijete otvoriti, stvoriti odnose uzajamnog povjerenja, razumijevanja, ljubavi, povezivanja.

Kreativnim igrama, istraživanjem tehnika i materijala, ohrabrivanjem osobne ekspresije i autentična likovnog izraza ostvareni su originalni istraživalačka-spoznajni procesi koji pridonose cjelovitu razvoju djeteta i njegovu spontanu otkrivanju svijeta oko sebe u kojemu je sve poveza no. Sve je to prikazano i na ovoj izložbi putem fotografija i dječjih likovnih radova s namjerom da se zadrži svježina i duh umjetničkoga stvaralaštva te potakne osjeti Ino znanje i inspiriraju nova istraživanja.

Katalog izložbe “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug”