DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Obavijest o mjerilima za umanjenje ili oslobađanje sudjelovanja u cijeni programa jaslica i vrtića

Gradsko vijeće Grada Splita je 13. listopada 2008.g. donijelo Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslice Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 29/08.), a dana 27. veljače 2012.g. je donijelo Odluku o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 4/12.) u kojoj je ponešto promijenjen postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijena predškolskih programa jaslica i vrtića.

Kriteriji za ostvarivanje prava na umanjenje ili oslobađanje obveze sudjelovanja u cijeni programa su ostali isti kao i prethodnih godina, međutim promjene su kod postupka ostvarivanja prava.

Od ove pedagoške 2012./2013. godine naši korisnici (koji već ostvaruju pravo i novoupisani) dužni su sukladno označenim Odlukama i Ugovoru o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjih jaslica i vrtića :

  1. ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na umanjenje ili oslobađanje i dostaviti u Upravu ovog Vrtića, u Splitu, Tršćanska 29.
  2. Prikupljeni zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom prosljeđuju se Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskom udrugama Grada Splita, koji nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje koje dostavlja ovom Vrtiću.
  3. Do donošenja rješenja korisnici naših usluga plaćat će punu cijenu usluge.

Pravo na olakšice ostvaruju roditelji koji imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana podnošenja zahtjeva (sukladno čl.7. Odluke o socijalnoj skrbi).

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 30.rujna 2012.g.

Za buduće slučajeve zahtjev s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti Upravi vrtića odmah po nastanku okolnosti za umanjenje ili oslobađanje, kako bi mogli isti što žurnije proslijediti nadležnom Upravnom odjelu Grada Splita.

U prilogu su: Uvjeti za umanjenje sudjelovanja u cijeni programa te uvjeti za oslobađanje od sudjelovanja u cijeni programa

Obavijest o mjerilima za umanjenje ili oslobađanje sudjelovanja u cijeni programa jaslica i vrtića [PDF]