DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2015./2016.

10.9.2015.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 22/14), u daljnjem tekstu Odluka, utvrđeni su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa predškolskih ustanova.

Grad Split će izravno na žiro račune roditelja/ skrbnika/ udomitelja uplaćivati odgovarajuće mjesečne iznose, a roditelji/skrbnici/udomitelji će za svaki mjesec Vrtiću uplaćivati puni iznos cijene programa koji koriste.

Roditelji/djeca koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da roditelji mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).

Naši korisnici usluga u pedagoškoj godini 2015./2016. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su sukladno navedenoj Odluci o socijalnoj skrbi:

  • Ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja ili na web stranici Vrtića, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti u Upravu ovog Vrtića u Splitu, u ulici Tršćanska 29;

Prikupljene zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom Vrtić prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita, koji će donijeti Rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića/ jaslica, a u izreci rješenja se precizira mjesečni iznos za dijete, kao i razdoblje ostvarivanja prava, od mjeseca podnošenja zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom do kraja pedagoške godine ili do mjeseca u kojem se isplaćuje posljednja od najviše 12 mjesečnih rata u pedagoškoj godini.

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 25. rujna 2015. god.

Detaljni dokumenti su dostupni za download: