DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2011./2012.

Odluka o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za predagošku godinu 2011./2012. po programima bit će dostupna na uvid 25.5.2011. godine u 00:01 .