DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Odluka o poništenju Natječaja za izbor i imenovanja ravnatelja/ice DV “Cvit Mediterana” Split

13.06.2013.

Na temelju čl. 35. i 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 107/07.) i čl. 80. Statuta Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split (pročišćeni tekst), Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj dana 11.06.2013.g., donijelo je odluku o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split na vrijeme od 4 godine, koji se poništava, objavljen je dana 05.06. 2013.god. u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Vrtića.

Ova Odluka će biti objavljena na isti način.