DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2012./2013.

Odluka o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za predagošku godinu 2012./2013. po programima bit će dostupna na uvid 15.5.2012. godine u 00:01 .