Javna nabava

Javna nabava

Dana 15.12.2017. godine na temelju čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. KOGUMA d.o.o., B.Bušića 4, 21000 Split, i
  2. ARHITEKTONSKA RADIONICA CENTAR d.o.o., Zagrebačka 5, 21000 Split

Registar ugovora o javnoj nabavi

Plan nabave

Registar ugovora 2017.

Bagatelna nabava

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave