DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

Javna nabava

Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17.03.2011. godine a u skladu s člankom 20.stavak 1., točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03 i 144/10), dužni smo kao javna ustanova koja je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi objaviti podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi iskazati u obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010 godinu pa nadalje.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Cvit Mediterana ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan nabave

Registar ugovora 2017.

Bagatelna nabava

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave