DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

DV Cvit mediterana

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Slađana Longo, administrator Vrtića, je imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Cvit Mediterana Split.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: dv_cvit_mediterana@net.hr
telefonski broj: 021/ 347-710
fax. broj 021/ 347-711