DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Pilot projekt: U zdravom tijelu zdrav duh

Sportske aktivnosti u vrtiću Miki

Ovaj program napravljen je u cilju isticanja važnosti tjelesnih aktivnosti i sportskog života kao osnove zdravog razvoja, a u konačnici veće primjene sportskih aktivnosti u svakodnevnom životu djece.

Namjenjen je prvenstveno odgajateljima/cama kako bi kroz podsjećanje na kineziološke činjenice usvojene tijekom vlastitog obrazovanja te korištenih u dosadašnjem radnom iskustvu, upotrebom sportskih igara, elemenata i jednostavnijih vježbi, zainteresirali djecu i uveli ih u svijet zdravog, sportskog načina života.

1. Predavanje / radionica

 • Tema: Motoričke sposobnosti djece u predškolskom uzrastu (cilj predavanja je prisjećanje odgajatelja na vrste motoričkih sposobnosti te njihov utjecaj na cjelokupan razvoj čovjeka, definiranje motoričkih znanja te dostignuća; načine i metode jednostavne kontrole motoričkih sposobnosti; cilj radionice je uspostava jednostavnog načina povezivanja razvoja motoričkih sposobnosti kroz doziranje sportskih igrica unutar jedne kineziološke aktivnosti)
 • Trajanje: 120 minuta.
 • Mjesto rada: DV Ruzmarin,
 • Voditelj aktivnosti: Ivica Zelić, prof.
 • Namjenjeno: odgajatelji Dv Ruzmarin

2. Radionica

 • Tema: Praktičan prikaz kinezioloških aktivnosti u predškolskom uzrastu (cilj radionice je uočavanje dinamike i tijeka kineziološke aktivnosti te načinu vođenja grupe djece u idealnim, kontroliranim uvjetima sportskog programa koji se izvodi u sklopu odgojnih skupina DV Palčić, Miki, Švrćo, Bosiljak)
 • Trajanje: 180 minuta,
 • Mjesto rada: Dvorana JK Student (Vježbaonica DV Cvit mediterana)
 • Voditelj: Ivica Zelić, prof. i Ivan Lejo, prof.
 • Namjenjeno: odgajatelji

3. Predavanje/Radionica

 • Tema: Planiranje i programiranje rada kinezioloških aktivnosti u predškolskom uzrastu. (cilj predavanja je vizualizacija procesa planiranja i programiranja kinezioloških aktivnosti u periodu od 5 mjeseci; cilj radionice je odabir sportskih igrica i elemenata te jednostavnijih vježbi te kreiranje plana i programa tjelesno zdravstvenih aktivnosti u sklopu redovnih vrtićkih aktivnosti)
 • Trajanje: 120 minuta
 • Mjesto rada: DV Ruzmarin,
 • Voditelj aktivnosti: Ivica Zelić, prof.
 • Namjenjeno: odgajatelji Dv Ruzmarin

4. Implementacija izrađenog programa

 • u odabranoj odgojnoj skupini DV Cvit mediterana u periodu od 04.02. do 20.06.
 • Samostalan rad odgajatelja, ukupno 50 sati, od toga 8 sati uz nadzor voditelja SD Tempour

5. Valorizacija programa

 • odgajatelji, stručna služba vrtića, voditelji SD Tempour