DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Poziv za organizaciju poludnevnih i dnevnih izleta

Ponude ovlaštenih agencija za organizaciju i provedbu izleta moraju biti sukladne važećim propisima vezanim uz turističku djelatnost, razrađene po traženim točkama iz objavljenog javnog poziva Vrtića i moraju u cijenu uključiti:

  1. prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,
  2. osiguranje odgovornosti i jamčevine,
  3. licenciranoga turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika

Ponude se dostavljaju osobno na urudžbeni zapisnik Ustanove ili poštom u zatvorenoj omotnici do roka navedenog u objavljenom javnom pozivu Ustanove. Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

  • naziv i adresa DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA , 21000 Split, Tršćanska 29
  • naziv i adresa ponuditelja
  • naznaka za “poludnevni izlet – destinacija: ___” ili “jednodnevni izlet – destinacija: ___”
  • naznaka “ne otvaraj “.

U obzir će se uzimati samo ponude koje su zaprimljene putem pošte ili osobno na urudžbeni zapisnik Ustanove do navedenog roka.