DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Rješenje o prigovorima na Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2013./2014.

Rješenje o prigovorima roditelja na Odluku o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2013./2014. po programima.

Rješenje o prigovorima na Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2013./2014.