DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. po programima

5.7.2018.

DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA Split je dana 30.5.2018.g. objavio Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2018./2019., a koji upis je objavljen u razdoblju 04.06.2018.g. do 08.06.2018.g. U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno 435 zahtjeva roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u programe predškolskih ustanova Grada Splita putem ovog Vrtića.

Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića su upisana djeca kako je sve riješeno točkom 1-1.a) i 1-1.b) izreke ovog Rješenja.

Točkom 1-2.a) izreke ovog Rješenja je popis djece koja imaju uvjete za upis, ali nema mjesta u programima predškolskih ustanova Grada Splita, a točkom 1-2.b) izreke ovog Rješenja je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe predškolskih ustanova.

Točkom 1-3.a) izreke ovog Rješenja je popis djece čiji zahtjevi nisu razmatrani iz razloga što su iz drugih općina i gradova i pod točkom 1-3.b) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni.

Točkom II izreke ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji-staratelji dužni javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano, te potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.

Točkom III izreke ovog Rješenja određenje rok u kojem su roditelji-staratelji dužni preuzeti upisnu dokumentaciju za dijete/djecu koja nisu upisana u programe dječjih vrtića i jaslica, jer će se u protivnom ista uništiti.

Sve naprijed riješeno je sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Upravnog vijeća o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to od 06.07.2018. do 20.07.2018. god. svakim radnim danom (osim subote i nedjelje).
Žalbe će se zaprimati u Upravi vrtića, na adresi Tršćanska 29, Split, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

U prilogu: