DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2019./2020. po programima

17.5.2019.

DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA Split dana 27.03.2019.g. objavio je Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2019./2020., a koji upis je obavljen u razdoblju 03.04.2019.g.do 10.04.2019.g. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 408 zahtjev roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u programe predškolskih ustanova Grada Splita putem ovog Vrtića.
Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića upisana su djeca kako je sve riješeno točkom I-1.a) i u programe drugih ustanova, kako je riješeno točkom I-1.b) ovog Rješenja.

Točkom I-2.a) ovog Rješenja je popis djece koja imaju uvjete za upis , ali nema mjesta u programima predškolskih ustanova Grada Splita, točkom I-2.b) ovog Rješenja je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe predškolskih ustanova, točkom I-2.c) ovog Rješenja je popis djece iz drugih općina i gradova i pod točkom I-2.d) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni.

Točkom II ovog Rješenja utvrđen je rok u kojem su roditelji-staratelji dužni potpisati
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom i uplatiti cijenu usluge za 09.mjesec 2019.g., jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta/ce u program vrtića ili jaslica.

Točkom III ovog Rješenja upućuju se roditelji-staratelji čija su djeca upisana u DRUGE PREDŠKOLSKE USTANOVE da se putem web stranice te ustanove upoznaju s radnjama koje je potrebno obaviti po objavi ovog Rješenja, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom.

Točkom IV ovog Rješenja utvrđen je rok u kojem su roditelji-staratelji dužni preuzeti upisnu dokumentaciju za dijete/djecu koja nisu upisana u programe dječjih vrtića i jaslica, jer će se u protivnom ista uništiti.

Sve naprijed riješeno je sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.

Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva za upis koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split, Tršćanska 29, 21000 Split.

U prilogu: