DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Samovrednovanje

Samovrednovanje je proces sustavnoga i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja kvalitete rada ustanove.

Cilj projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada dječjih vrtića. Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja se od 2012. godine provodi na nacionalnoj razini a namijenjen je svim dječjim vrtićima koji žele sustavno i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete rada.

Cjeloviti letak sa programom rada se nalazi u prilogu: Program Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja