DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Arhiva | Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2018./2019.

11.9.2018.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Grada Splita 26/16), u daljnjem tekstu Odluka, utvrđeni su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa predškolskih ustanova.

Korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da korisnici usluga mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).

Naši korisnici usluga u pedagoškoj godini 2018./2019. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su radi ostvarivanje prava sukladno navedenoj Odluci o socijalnoj skrbi:

Ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi ili web stranici Vrtića, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti:

 1. u Upravu DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split  ili
 2. poslati poštom nadležnom Upravnom tijelu Grada Splita ili
 3. osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

Prikupljene zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom Vrtić prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu  Grada Splita.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita donosi Rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića/ jaslica u pedagoškoj godini 2018./2019. s utvrđenim mjesečnim iznosom za dijete, kao i razdoblje ostvarivanja prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja pedagoške godine).

Odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za socijalnu skrb Grada Splita će isplaćivati mjesečno na tekući/žiro račun jednog od korisnika usluga, a korisnici će za svaki mjesec Vrtiću uplaćivati puni iznos cijene programa koji koriste.

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 25. rujna 2018. god. ili u Centralnu pisarnicu Grada Splita osobno ili poštom najkasnije do 30.09.2018.g.

Detaljni dokumenti su dostupni za download:

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. po programima

5.7.2018.

DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA Split je dana 30.5.2018.g. objavio Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2018./2019., a koji upis je objavljen u razdoblju 04.06.2018.g. do 08.06.2018.g. U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno 435 zahtjeva roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u programe predškolskih ustanova Grada Splita putem ovog Vrtića.

Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića su upisana djeca kako je sve riješeno točkom 1-1.a) i 1-1.b) izreke ovog Rješenja.

Točkom 1-2.a) izreke ovog Rješenja je popis djece koja imaju uvjete za upis, ali nema mjesta u programima predškolskih ustanova Grada Splita, a točkom 1-2.b) izreke ovog Rješenja je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe predškolskih ustanova.

Točkom 1-3.a) izreke ovog Rješenja je popis djece čiji zahtjevi nisu razmatrani iz razloga što su iz drugih općina i gradova i pod točkom 1-3.b) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni.

Točkom II izreke ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji-staratelji dužni javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano, te potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.

Točkom III izreke ovog Rješenja određenje rok u kojem su roditelji-staratelji dužni preuzeti upisnu dokumentaciju za dijete/djecu koja nisu upisana u programe dječjih vrtića i jaslica, jer će se u protivnom ista uništiti.

Sve naprijed riješeno je sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Upravnog vijeća o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to od 06.07.2018. do 20.07.2018. god. svakim radnim danom (osim subote i nedjelje).
Žalbe će se zaprimati u Upravi vrtića, na adresi Tršćanska 29, Split, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

U prilogu:

Novosti | Upisi u dječji vrtić

Upis djece u programe vrtića i jaslica dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za pedagošku 2018./2019.g.

30.5.2018.

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da se provode upisi za sve jasličke i vrtićke programe, te za specijalizirane programe Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2018./2019. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 04.06.- 08.06.2018. god. u vremenu od 08.00-18.00 sati u objektu More, Šimićeva 16 u Splitu. Za sve informacije možete se javiti na telefon: 021/370-040.

Sve dodatne informacije se nalaze u priloženim dokumentima:

 1. Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku 2018./2019. godinu [PDF]
 2. Zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu
 3. Upitnik za roditelje
 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 5. Potvrda vrtića
 6. Popis vrtića i programa
 7. Cijene svih vrsta programa
 8. Adaptacija djece u vrtić (preporuke)
 9. Izvadak iz Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita
 10. Obavijest za roditelje
 11. Obavijest za roditelje o upisu u objekt Brnistra

Važno: Sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati upisa biti će vidljivi putem identifikacijskog broja. Roditeljima se ukazuje na važnost da identifikacijski broj koje će dobiti prilikom prijave upisa na upisnom mjestu čuvaju do okončanja postupka upisa kako bi se mogli pronaći u rješenju o upisu djece, odnosno kako bi znali za rezulate upisa ili neupisa djeteta/djece.

Arhiva | Novosti | Upisi u dječji vrtić

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj godini 2017./2018.

13.9.2017.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Grada Splita 26/16), u daljnjem tekstu Odluka, utvrđeni su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa predškolskih ustanova.

Korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da korisnici usluga mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).

Naši korisnici usluga u pedagoškoj godini 2017./2018. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su radi ostvarivanje prava sukladno navedenoj Odluci o socijalnoj skrbi:

Ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi ili web stranici Vrtića, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti:

 1. u Upravu DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split  ili
 2. poslati poštom nadležnom Upravnom tijelu Grada Splita ili
 3. osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

Prikupljene zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom Vrtić prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu  Grada Splita.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita donosi Rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića/ jaslica u pedagoškoj godini 2017./2018. s utvrđenim mjesečnim iznosom za dijete, kao i razdoblje ostvarivanja prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja pedagoške godine).

Odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za socijalnu skrb Grada Splita će isplaćivati mjesečno na tekući/žiro račun jednog od korisnika usluga, a korisnici će za svaki mjesec Vrtiću uplaćivati puni iznos cijene programa koji koriste.

Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u Upravu vrtića najkasnije do 25. rujna 2017. god. ili u Centralnu pisarnicu Grada Splita osobno ili poštom najkasnije do 30.09.2017.g.

Detaljni dokumenti su dostupni za download: