DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Zaključak o ispravci tehničke greške

Utvrđena je tehnička greška u Odluci o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA za pedagošku godinu 2012./2013., i to kako je označeno u točki 1. ovog Zaključka. Zahtjev za upis djeteta pod rednim brojem 15. Bepo Panadić ne sadrži svu obveznu dokumentaciju kako je određeno čl.3. uvodno citiranog Pravilnika, odnosno dokaz o prebivalištu na području Grada Splita (ne stariji od 3 mjeseca) za dijete i oba roditelja. Greškom je kod unosa podataka upisano da sadrži svu obveznu dokumentaciju, te je ovim Zaključkom bilo potrebno odlučiti kao u točki 1., odnosno na stranici 2. Odluke o upisu , u mješovitim jaslicama u objektu Oblutak brisati s popisa red.br. 15, tako da popis sada sadrži redne brojeve od 1 do 21.

Cjelovit zaključak pogledajte u priloženom dokumentu:

Zaključak o ispravci tehničke greške