Novi projekt DV Cvit Mediterana:
Vrtić za suvremenu obitelj UP.02.2.2.16.0095

lenta-eu-fondovi
Poziv za organizaciju poludnevnih i dnevnih izleta (do 13.05.)

Poziv za organizaciju poludnevnih i dnevnih izleta (do 13.05.)

Ponude ovlaštenih agencija za organizaciju i provedbu izleta moraju biti sukladne

Upis djece u programe vrtića i jaslica dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za pedagošku 2022./2023.g.

Upis djece u programe vrtića i jaslica dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za pedagošku 2022./2023.g.

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da se provode upisi za jasličke

Poziv za organizaciju poludnevnih i dnevnih izleta

Poziv za organizaciju poludnevnih i dnevnih izleta

Ponude ovlaštenih agencija za organizaciju i provedbu izleta moraju biti sukladne

Programi i posebnosti vrtića

Saznajte više o programima i posebnostima vrtića!

Stručno razvojni centar

Edukacija je namijenjena odgojiteljima i stručnim suradnicima, a provodit će se kroz deset edukacijskih modula.

EU Talent Point

Dječji vrtić Cvit Mediterana je kvalificiran za naziv European Talent Point

EU Projekti

Pokretači smo i suorganizatori nekoliko EU Projekata!
Erasmus+
eTwinning
Awarded eTwinning School Label 2021-22

Dječji vrtić Cvit Mediterana

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova.
  • Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
  • Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
  • Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
  • Edukacija – rad na sebi
  • Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,

Naša misija

Misija naše ustanove je poticanje i shvaćanje roditeljstva kao procesa, uloga i odnosa u stalnoj promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom.

objekt

Odgojne skupine

dijete

vrsta programa

Posebni programi

dv-mimoza-6

Učenje stranih jezika

Program ranog učenja stranih jezika u DV Rusulica
Više

Sportski program

Sportski program u DV Miki, Švrćo i Palčić (u suradnji s udrugom Tempour).
Više

Likovni program

Likovni program u DV Vrapčić
Više

Vjerski program

Vjerski katolički program u DV Rusulica
Više

Poticanje darovitosti

Osim posebnih programa, ostvaraju se i kraći kreativni programi te radionice za potencijalno darovitu djecu:

Bistrići

Igraonica za potencijalno darovitu djecu u DV Mimoza