Slide
Upute roditeljima: Organizacija odgojno-obrazovnog rada od 26.08.2021. po uputama HZJZ-a i MZO

Upute roditeljima: Organizacija odgojno-obrazovnog rada od 26.08.2021. po uputama HZJZ-a i MZO

Poštovani roditelji,

nastavno na Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2021./2022. po programima

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Cvit Mediterana za pedagošku godinu 2021./2022. po programima

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA je dana 04.06.2021.g. objavio Obavijest o provođenju

Morska Priča

Morska Priča

Djeca iz dječjeg vrtića „Rusulica“  i Institut za oceanografiju i ribarstvo

Programi i posebnosti vrtića

Saznajte više o programima i posebnostima vrtića!

Stručno razvojni centar

Edukacija je namijenjena odgojiteljima i stručnim suradnicima, a provodit će se kroz deset edukacijskih modula.

EU Talent Point

Dječji vrtić Cvit Mediterana je kvalificiran za naziv European Talent Point

EU Projekti

Pokretači smo i suorganizatori nekoliko EU Projekata!
Erasmus+
eTwinning
Awarded eTwinning School Label 2021-22

Dječji vrtić Cvit Mediterana

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova.
  • Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
  • Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
  • Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
  • Edukacija – rad na sebi
  • Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,

Naša misija

Misija naše ustanove je poticanje i shvaćanje roditeljstva kao procesa, uloga i odnosa u stalnoj promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom.

objekt

Odgojnih skupina

djece

vrsta programa

Posebni programi

dv-mimoza-6

Učenje stranih jezika

Program ranog učenja stranih jezika u DV Rusulica
Više

Sportski program

Sportski program u DV Miki, Švrćo i Palčić (u suradnji s udrugom Tempour).
Više

Likovni program

Likovni program u DV Vrapčić
Više

Vjerski program

Vjerski katolički program u DV Rusulica
Više

Poticanje darovitosti

Osim posebnih programa, ostvaraju se i kraći kreativni programi te radionice za potencijalno darovitu djecu:

Bistrići

Igraonica za potencijalno darovitu djecu u DV Mimoza