Alternativni programi

10-satni Montessori jaslički program u DV Gariful

 

Odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori odvija se u 1 jasličkoj skupini u DV Gariful te je namijenjen djeci u dobi od 1 do 3 godine života.

Ova koncepcija odgoja i obrazovanje polazi od učenja djeteta kao rezultata njegovog aktivnog i angažiranog sudjelovanja u različitim aktivnostima. Osnovno polazište Montessori pedagogije su djetetu  urođene  prirodne  snage  koje  ga u svakoj  fazi razvoja potiču na samoaktivnost, kao i senzitivne faze u kojima je dijete posebno osjetljivo za prijem određenih utisaka. Stoga se djetinjstvo karakterizira  vitalnim ili zlatnim godinama i smatra ga  se najvažnijim razdobljem u životu čovjeka, kada se grade temelji  osobnosti i inteligencije. Specifičnosti Montessori programa prilagođene su okruženju u kojem dijete boravi, stoga dijete valja promatrati i uvažavati  sa svim njegovim potencijalima.

Program je usmjeren ka stjecanju određenih znanja, vještina i vrijednosti koji su izraženi kroz direktne i indirektne odgojno-obrazovne ciljeve rada djeteta s priborima, odnosno kompetencije:  Komunikacija na materinskome jeziku; Komunikacija na stranim jezicima; Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju; Digitalna kompetencija; Učiti kako učiti; Socijalna i građanska kompetencija;  Inicijativnost i poduzetnost  te  Kulturna svijest i izražavanje (NKRPOO, 5/15).

Ciljevi rada prema načelima Montessori pedagogije u osnovi su dosljedno uzimanje djetetovih potreba i interesa u obzir, poticanje, podrška i osnaživanje djetetovog cjelovitog razvoja, rad na ostvarenju djeteta kao samostalnog, kompententnog i neovisnog bića te u konačnici odgoj prema miru.

Važan cilj u okviru Montessori programa je pružiti djetetu podršku da se razvija u slobodnu samostalnu osobu, da mu se omogući samoizgradnja i uključivanje u svakodnevne aktivnosti u svojoj okolini. Sve navedeno ostvaruje se poticanjem samostalnog i kritičkog mišljenja kod djeteta te njegovim osnaživanjem za donošenje vlastitih odluka.