DV Bosiljak

Dva 10-satna vrtićka sportska programa

Jedan 10-satni jaslički program (2-3 godine)

Sportski program

Radno vrijeme

  1. 10-satni vrtićki program: od 06:30 do 16:30
  2. 10-satni vrtićki program: od 06:30 do 16:30
  3. 10-satni jaslički program: od 06:30 do 16:30

Dječji vrtić Bosiljak - povećajte kartu
Broj skupina

3

Telefon

+385 21 531 613

Adresa

Osječka 24c, Split