DV Galeb

Posebnosti vrtića:

  • Djeca obiju skupina se međusobno druže, uče jedni od drugih u svakodnevnim situacijama. Učimo kako biti odgovorni i tolerantni. Učimo prihvaćati različitost i individualnost svakog pojedinog djeteta. Učimo biti empatični i suosjećati. Međusobna komunikacija i suradnja djece i odgojitelja stvara pozitivno ozračje, pridonosi kvaliteti odnosa i odgojno – obrazovnog rada, te potiče osviještenost takvih odnosa u najranijoj životnoj dobi.
  • Inkluzija djece s posebnim potrebama, izrada individualiziranog odgojno-obrazovnog plana uz suradnju sa stručnim timom Ustanove
  • Partnerstvo s roditeljima, otvoreni dan vrtića, roditeljski sastanci – grupni – individualni, radionice s djecom i roditeljima, roditelj-partner-gost u vrtiću
  • Priprema djece za polazak u školu
  • Osmišljavanje i izrada didaktike od neoblikovanih materijala
  • Suradnja s udrugom Most, humanitarne akcije, prikupljanje pomoći za beskućnike Grada
  • Svakodnevni boravak i igre na dvorištu 

Jedan 6-satni vrtićki program

Jedan 10-satni vrtićki program


Dječji vrtić Galeb - povećajte kartu
Broj skupina

2

Telefon

+385 21 530 088

Adresa

Stepinčeva 59, Split

6-satni vrtićki program

07:00-13:00

10-satni vrtićki program

06:30-16:30