DV Gariful

Posebnosti vrtića

Rad na projektima

U radu s djecom primjenjujemo integrirani kurikulum provodeći projekte. Ponuđenim aktivnostima integriramo sva područja učenja i razvoja djece. Projekti se ostvaruju timski – odgojitelji, roditelji, pedagoginja, zdravstvena voditeljica i ostali.

 1. Jaslice – njega i skrb djeteta, poticanje razvoja brige o sebi, stvaranje osjećaja sigurnosti, povjerenje i pripadanja
 2. Socioemocionalni razvoj djeteta – tematskim pričama usvajati socijalne vještine iskazujući ih na prihvatljiv način
 3. Dramsko- scenskim izričajem do cjelovitog razvoja djeteta
 4. Lutka kao odgojno, metodičko i animacijsko sredstvo (lutka u svakodnevnim situacijama, kratke lutkarsko scenske igre i improvizacije)
 5. Spoznaja tradicijskih obilježja podneblja kroz sve oblike likovnog stvaralaštva i scenske igre
 6. Istraživačko-spoznajne aktivnosti-istraživanje,otkrivanje i eksperimentiranje
 7. Priprema djece za školu uz obogaćene aktivnosti
 8. Boravak na otvorenom

Rad na obogaćenim programima

Nekoliko godina radimo s djecom igre i aktivnosti za poticanje logičkog i kreativnog mišljenja (timski – zajedno s pedagoginjom). Cilj ovih aktivnosti je poticanje divergentne produkcije djetetovih ideja izraženih verbalno, crtežom, pokretom, igrom i neoblikovanim materijalom.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju

Svake godine u redovnim odgojnim skupinama integriramo djecu s teškoćama, smanjujući broj djece u skupinama i osiguravajući trećeg odgojitelja, pripravnika-asistenta.
Izrađujemo i provodimo individualizirani program uz suradnju s članovima stručnog tima.

Praćenje napredovanja djece

 • pratimo i procjenjujemo napredovanje svakog djeteta i dogovaramo poticaje za njihov razvoj
 • procjenu spremnosti djece za školu vrši odgojitelj, pedagoginja i roditelji uz dogovaranje daljnjih sadržaja i aktivnosti za dijete – djecu
 • prikazi rada poticanja cjelovitog razvoja djece ostvaruju se za roditelje tijekom travnja svake godine
 • mišljenja o zrelosti djeteta za polazak u školu prenosimo učiteljima i stručnim službama osnovnih škola tijekom lipnja svake godine.

Boravak na otvorenom koristimo za fizičke aktivnosti djece,igre prirodnim materijalima i bogaćenje djetetovog doživljaja prirode svim osjetilima.

U vrtiću roditelji mogu svakodnevno koristiti stručne savjete pedagoginje i zdravstvene voditeljice koje su smještene u prostorijama dječjeg vrtića „Gariful“.

10-satni program: jaslice – jedna skupina, djeca od 1. do 3. godine (06:30 – 16:00h)

5-satni poslijepodnevni program: jedna skupina, djeca od 3. godine do polaska u školu (15:30 do 20:30h)

10-satni program: vrtić – 4 skupine, djeca od 3. godine do polaska u školu (06:30 – 16:00h)

Mogućnost korištenja 10-satnog produljenog boravka do 19.00 h


Dječji vrtić Gariful - povećajte kartu
Broj skupina

6

Telefon

+385 21 462 379

Adresa

Doverska 42, Split

Radno vrijeme

06:30 - 20:30h