DV Miki

O programu:
Temeljen na potrebama i interesima djece i roditelja, na načelima ljudskih vrijednosti (ljubav, mir, istina, ispravno djelovanje, nenasilje). Sportski program integriran u redovni program vrtića – Sportska igraonica (2 puta tjedno po jedan sunčani sat)

Posebnosti:

  • individualni pristup svakom djetetu (uvažavanje osobnosti i sklonosti)
  • poticanje intelektualnog razvoja i kreativnog mišljenja (niti jedan problem nema samo jedno rješenje)
  • razvoj emocionalne i socijalne inteligencije (dijete je samostalno, socijalizirano, sigurno i sretno)
  • izgrađivanje samopouzdanja, pozitivnog mišljenja, samomotivacije (ja želim, ja mogu)
  • razvijanje komunikacijskih vještina (verbalnih, neverbalnih)
  • učenje kroz zabavu i stvaralaštvo (istraživanje, kreativne radionice, posjeti muzejima, izložbe, izleti)
  • dodatan rad s nadarenom djecom (njegovanje talenata i interesa)
  • poticajno okruženje (računala, TV, DVD, kutići za igru, čitanje, stvaralaštvo, razmišljanje)

Jedan jutarnji 6-satni sportski program

Jedan poslijepodnevni 5-satni program

Sportski program


Dječji vrtić Miki - povećajte kartu
Broj skupina

1

Telefon

+385 21 531 944

Adresa

Osječka 12, Split

6-satni sportski program

07:00-13:00

5-satni program

14:00-19:00