DV Rusulica

Posebnosti vrtića:

 • kroz projektni način rada u redovitim programima naglasak na socio-emocionalnom razvoju djeteta, likovnosti i dramsko-scenskom izričaju do cjelovitosti djetetova razvoja
 • pluralizam koncepcija rada (engleski i katoličko vjerski program)
 • samoposluživanje djece pri obroku
 • uvažavanje individualnih prehrambenih potreba djeteta
 • organizacija i ritam dana prema djeci koja imaju potrebu za nespavanjem – spavanjem
 • prostrano i opremljeno vrtićko dvorište
 • obilježavanje tradicionalnih manifestacija
 • nastupi na gradskim manifestacijama izvođenjem prigodnih glazbenih sadržaja
 • izleti, svečanosti, radionice, tematske posjete
 • partnerstvo roditelj – vrtić – odgojitelj
 • sudjelovanje u humanitarnim akcijama
 • psiholog i edukacijski rehabilitator u vrtiću

Posebni 10-satni programi

Rano učenje engleskog jezika

 • rad s djecom predškolske dobi od navršene 3. godine do polaska u školu predviđa usvajanje jezika kroz svakodnevne situacije koristeći situacijski pristup usvajanja jezika, čime se stvara prirodan kontekst  za iskustveno učenje djeteta, uz dodatno bogaćenje poticaja za istraživanje, te nadasve kroz igru – uz priče, slikovnice, rime i pjesme s pokretom, dramatizacije i ostale medije koji potiču cjelovita senzorička i spoznajna iskustva djece.
 • odgajateljice imaju odgovarajuću dodatnu izobrazbu B2 razinu poznavanja jezika i brojne posebne edukacije iz područja učenja jezika
 • skupina sudjeluje u međunarodnim projektima i programu Erasmus +.

Katolički vjerski odgoj za djecu predškolske dobi

 • polazi od prihvaćanja svakog djeteta kao Božjeg dara u ozračju katoličke vjere, provodi aktivnosti za poticanje moralnih vrednota djeteta kroz pedagošku i liturgijsku godinu uz organizaciju rada prema tematskim cjelinama: Doček i prihvaćanje djece, Stvoreni svijet i stvorenja u njemu, Kraljevstvo Božje, Božić – radost Isusova dolaska na svijet, Isusovo djetinjstvo i život, Otkrivanje tajne života, U znaku vode i svjetla, Marija, Moja kršćanska zajednica-crkva.
 • Odgojiteljice imaju dodatnu teološku naobrazbu i Kanonski mandat (Crkveno poslanje) za provođenje katoličkog vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama.

 

Dva 10-satna vrtićka programa

Vjerski katolički 10-satni vrtićki program

Program ranog učenja engleskog jezika


Dječji vrtić Rusulica - povećajte kartu
Broj skupina

4

Telefon

+385 21 538 980

Adresa

Stepinčeva 73, Split

10-satni vrtićki programi

06:30-16:30

Vjerski katolički 10-satni vrtićki program

06:30-16:30

Program ranog učenja engleskog jezika

06:30-16:30