DV Smiješak (KBC Firule)

Na klinici za dječje bolesti KB Split odgojitelj djeluje od 1984. godine i organizirana je igraonica kao specifičan oblik rada iz područja predškolske djelatnosti.

Zadatak odgojitelja je da bolničku atmosferu učini što humanijom, da u nju unese vedrinu i razigranost dječjeg svijeta, boje, glazbu i mnoštvo raznovrsnih poticaja za dječje aktivnosti. Sve ono uspješno što se na stručnom planu radi u predškolskoj djelatnosti prenosi se i prilagođava uvjetima bolničke sredine. Ovakvi doživljaji djeci u bolnici mnogo znače (olakšavaju prilagodbu na novu sredinu, smanjuju njihov osjećaj izoliranosti, povezuju ih sa životnim tokovima, dovode do optimističnog raspoloženja toliko potrebnog pri liječenju).

Osnovni programski zadaci odgojitelja u komunikaciji s bolesnom djecom, koji su ujedno i osnovno polazište Programa rada, su:

  • zadovoljiti jednu od osnovnih potreba djeteta za normalnim psihofizičkim i socijalnim razvojem,
  • pružiti djetetu osjećaj sigurnosti i povezanosti s primarnom socijalnom sredinom omogućivši mu uvjete i aktivnosti što sličnije svakodnevnom načinu života,
  • djelovati terapijski, uvažavajući poteškoće zbog odvojenosti od roditelja i olakšati prilagodbu na neugodna iskustva i novu sredinu,
  • pripremati dijete za dijagnostičke i terapijske postupke kroz razgovor, crtež, igru s lutkom, s ciljem da dijete dobije informacije o tome ŠTO će mu se raditi i to KAKO će mu se provesti određeni postupak.

Dječji vrtić KBC - povećajte kartu
Broj skupina

1

Telefon

+385 21 556 280

Adresa

Spinčićeva 4, Split

Radno vrijeme