DV Sunčica

Jedan 6-satni vrtićki program


Dječji vrtić Sunčica - povećajte kartu

Radno vrijeme

  1. 6-satni vrtićki program: od 07:00 do 13:00
  2. 3-satni produljeni program MŠ: od 14:00 do 21:00– EU (UP.02.2.2.16.0095)
Broj skupina

1

Telefon

+385 21 530 608

Adresa

Šižgorićeva 34, Split