DV Vrapčić

„Svako dijete je umjetnik, no problem je kako ostati umjetnikom nakon što dijete odraste. Kao dijete sam crtao kao Raphael, no kad sam odrastao trebao mi je cijeli život da ponovno počnem crtati kao dijete.“ – Pablo Picaso

Dječji vrtić Vrapčić ostvaruje posebni likovni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja prema načelima humanističke razvojne koncepcije usmjerene prema interesima djece vodeći se načelima integriranog predškolskog kurikuluma uz obogaćene aktivnosti ovisno o specifičnostima i individualnim potrebama svakog djeteta, kako o djeci s poteškoćama, tako i o potencijalno darovitoj djeci.

Uzevši u obzir činjenicu da je „dijete istraživač i aktivni stvaratelj znanja“, u dječjem vrtiću Vrapčić putem različitih likovnih materijala i tehnika djeci omogućavamo stjecanje znanja i vještina potrebnih za optimalan i cjelovit razvoj u svim područjima rasta i razvoja.

Program se ostvaruje u sobi dnevnog boravka i na dvorištu u kojem se organiziraju različite aktivnosti.

Osnove programa likovnog vrtića temelje se na znanstvenim istraživanjima.

Likovni jezik i likovni izričaj razvija se u vidu spontane reakcije unutarnjeg svijeta djeteta potaknuto svim osjetilima i vanjskim poticajima koje dijete prima.

U kvalitetnom likovnom procesu ,kroz igru, uočavanje i promatranje, pomažemo djetetu otkriti osobne potencijale, pomažemo mu učiti i stvarati, odnosno, stvarajući – učiti, slobodno se izražavajući na različite načine koristeći i kombinirajući različite materijale.

Vodeći se najnovijim načelima i metodama rada u odgojno obrazovnom procesu s djecom rane i predškolske dobi, sudjelovali smo u istraživačkom projektu u umjetnosti:

DIJETE CJELOVITOST UMJETNOST KRUG.

Posebnosti dječjeg vrtića Vrapčić su:

 • ostvarivanje kvalitetnog odgojno obrazovnog programa putem likovnog izričaja djeteta (crtanje, slikanje, modeliranje, konstruiranje.. ), te :
 • Individualizirani pristup svakom djetetu
 • razvijanje tolerancije, empatije, međusobnog uvažavanja. te poštivanje tuđe različitosti i individualnosti putem kvalitetne komunikacije
 • razvijanje senzibiliteta i perceptivnih sposobnosti, mišljenja, zaključivanja i logičkog povezivanja; te kreativnog mišljenja
 • rad na projektima / projektno planiranje odgojno – obrazovnog rada prema interesima i potrebama djece
 • kvalitetna organizacija rada po principu obogaćenih aktivnosti, kako bi se zadovoljile osobne potrebe djeteta u cilju poticanja kreativnosti i razvijanja osobnih  potencijala
 • rad s potencijalno darovitom djecom
 • inkluzija i integracija djece s posebnim potrebama
 • kooperativna i kvalitetna suradnja sa stručnim timom ustanove
 • kvalitetni partnerski odnosi s roditeljima
 • mentoriranje studentima ranog i predškolskog odgoja Filozofskog fakulteta,u Splitu / Odsjek ranog i predškolskog odgoja
 • mentoriranje i uvođenje u rad odgajatelja-pripravnika
 • vježbaonica Integriranog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja  za studente Filozofskog fakulteta u Splitu / Odsjek ranog i predškolskog odgoja
 • suradnja sa kulturno-obrazovnim ustanovama grada Splita
 • suradnja sa stručno razvojnom službom vrtića

 

Likovni 10-satni vrtićki program

Likovni 6-satni vrtićki program

Program Male škole


Dječji vrtić Vrapčić - povećajte kartu
Broj skupina

2

Telefon

+385 21 531 661

Adresa

Stepinčeva 32, Split

Likovni 10-satni vrtićki program

06:00-16:00

Likovni 6-satni vrtićki program

07:30-13:30

Program Male škole

15:00-18:00