KA2 „STEAM aktivnosti i iskustveno učenje utemeljeno na projektnom radu“

Erasmus+

SPELLLogo

Ovom se ključnom aktivnošću podupire suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse  kroz transnacionalna strateška partnerstva  usmjerena na razvoj inicijativa i mnoge druge oblike suradnje, kojima je cilj poticanje inovacija, poduzetništva, kreativnosti,  te razmjene znanja i multidisciplinarno poučavanje  i učenje.

„STEAM aktivnosti i iskustveno učenje utemeljeno na projektnom radu“ projekt je, čiji jenositelj dječji vrtić „Varpelis“ iz grada Rokiškis u Litvi, a partneri su škola „Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu“ iz Antalye u Turskoj, dječji vrtić “Pasacina” iz gradića Ludza u Latviji, te dječji vrtić „Cvit Mediterana“.

STEAM  (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)  aktivnosti su one iz prirodno-znanstvenih područja, te umjetničke. Kod djece potiču radoznalost i prirodnu potrebu za otkrivanjem okruženja i izvrsna su prilika za iskustveno učenje kroz igru.

Kroz projekt smo nastojali  produbiti naše razumijevanje o tome kako djeca doživljavaju svijet koji ih okružuje, te kroz planirane projektne aktivnost utemeljene na iskustvenom učenu omogućiti  im da ojačaju svoje kompetencije u timskom radu, kreativnom rješavanju problema, istraživačko-spoznajnim aktivnostima, te ih potaknuti da istražuju svijet oko sebe.

Projekt se sastoji od četiri cjeline i to poduzetništvo, digitalna pismenost,  priroda i okruženje, te zdrav život, te se kao takav izvrsno uklopio u okvir koji stvara Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ( NN 05/2015.), kojim se potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, a koje je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December for lifelong learning (2006/962/EC)).

Tijekom svakog od četiri susreta partnera prezentirali smo jedni drugima projektne aktivnosti provedene u svakoj od ustanova, analizirali i utvrđivali temeljne principe STEAM i iskustvenog učenja i razmjenjivali iskustva i upoznali predstavnike lokalne vlasti zadužene za odgoj i obrazovanje. Svaki susret bio je prilika i za upoznavanje odgojno-obrazovnih sustava svake od zemalja sudionica u projektu i razmjenu kvalitetne prakse.

Prvi LTTA (Learning/Teaching/Training Activity) susret: Poduzetništvo, Split, 2.-6.12.2018.

Cilj projekta je bolje upoznati dječje poimanje svijeta i razvijati vještine iskustvenog učenja, timskog rada, kreativnost i rješavanje problema
Dječji vrtić ‘Cvit Mediterana’ u prosincu 2018. bio je domaćin susretu skupine stručnjaka za predškolski odgoj i obrazovanje iz Litve, Latvije i Turske. Skupina u kojoj se provodi integrirani program ranog učenja engleskog jezika u sklopu objekta ‘Rusulica’ od početka ove pedagoške godine sudjeluje u međunarodnom projektu u sklopu Erasmus+ programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Riječ je o programu KA 229, što znači da se odnosi na razmjenu iskustava kvalitetne prakse i partnerstva među ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem.

Naziv projekta je ‘STEAM i iskustveno učenje utemeljeno na projektom radu’, a cilj mu je bolje upoznati dječje poimanje svijeta i razvijati vještine iskustvenog učenja, timskog rada, kreativnost i rješavanje problema.

U svijetu koji se ubrzano mijenja nove generacije trebaju nove pristupe učenju. U trenutnom sustavu mnogo toga se zasniva na rezultatima i postignućima, dok iskustveno učenje djeci omogućuje empirijska iskustva.

Kako djeci omogućiti cjelovito učenje kroz iskustvo? U raznim državama postoje različiti pristupi, cilj ovog projekta je upoznati sustave, usporediti iskustva i praksu. Aktivnosti u projektu podijeljene su na četiri područja – poduzetništvo, digitalnu pismenost, okoliš i zdrav život.

Ova podjela omogućuje davanje smjernica u stvaranju poticajnog vanjskog i unutarnjeg okruženja djeci, kako bi se omogućilo iskustveno učenje bazirano na projektnom radu, potakla dječja radoznalost, kreativnost i poduzetnost.

Projekt će stvoriti uvjete u kojima će se moći doprinijeti strateškom i akcijskom planu institucije, kao i u stvaranju obrazovne politike, te omogućiti mobilnosti djelatnika i razmjenu iskustava ideja.

Kroz rad na projektu planirano je razvijanje kompetencija odgojitelja kroz razmjenu materijala i metoda vezanih za svako od planiranih područja, razvijanje vještina učenja kod djece korištenjem iskustvenog učenja i projektnog rada kroz planirane uzbudljive i izazovne aktivnosti zasnovane na materijalima prikupljenim tijekom projekta, ali i razvijanje jezičnih kompetencija i upoznavanje stranih kultura i razmjena iskustava iz prakse, razvijanje sposobnosti korištenja medijske tehnologije korištenjem informatičke i komunikacijske tehnologije .

Ustanove koje sudjeluju u projektu su dječji vrtići Lopselis-darzelis ‘Varpelis’ iz grada Rokiškis u Litvi, Ludzas pilsetas 4. prim skolas izglitibas iestade ‘Pasacina’ iz grada Ludza u Litvi, te osnovna škola ‘Fikret Haluk’ Saracoglu Ilkokulu iz Antalije u Turskoj. Svaka od ovih ustanova bit će domaćin po jednom tijekom 22 mjeseca trajanja ovog projekta.

– Dobrobiti sudjelovanja u projektu ove vrste su višestruke za sve sudionike, kako odrasle, tako i djecu, a idu od stvaranja mogućnosti za usavršavanje jezičnih kompetencija, aktivnog sudjelovanja u konstruiranju znanja, pa do osiguravanja materijalnih uvjeta za istraživanje i iskustveno učenje. Mogućnosti koje proizlaze iz uključivanja u projekte programa Erasmus+ i financijske potpore Europske unije su brojne i ogromne, a državna Agencija za mobilnost, koja koordinira ovaj i slične projekte je dobro organizirana i velika podrška u početnim koracima – potvrđuju odgojiteljice Sandra Jovišić i Slađana Curić-Petričević, koje zajedno s mališanima iz svoje skupine već pripremaju iduću fazu projekta, koju će s kolegama analizirati na sljedećem susretu u Latviji krajem svibnja 2019.

N.M. | 06. 01. 2019. | 20:01h | Dalmatinski Portal

Drugi LTTA susret: Digitalna pismenost, Ludza, Latvija, 20.-25.5.2019.

Tijekom drugog transnacionalnog sastanka obišli smo vrtiće Ludzas pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“  u kojima su nas toplo i srdačno dočekali domaćini, koji su nam predstavili svoju praksu i upoznali nas sa odgojno-obrazovnim sustavom u Latviji i posebnostima ovog multikulturalnog kraja. Ovdje smo, osim projektnih tema, naučili puno o toleranciji i suživotu, očuvanju tradicije, te brizi za društveno i prirodno okruženje.

Treći LTTA susret: Priroda i okoliš, Antalya, Turska, 30.9.-4.10.2019.

Treći sastanak bio je već susret prijatelja, ne samo partnera. Jezične barijere nisu ni najmanje omele zajedničko učenje i rast u vedrom i izrazito prijateljskom ozračju. Domaćini su nam bili kolege iz Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu, ali zbog njegovanja partnerstva s roditeljima djece polaznika škole, i oni su se pobrinuli da se osjetimo dobrodošlicu u punom smislu riječi. U Antalyi smo imali priliku upoznati jednu sasvim drugačiju kulturu, osjetiti nacionalni ponos domaćina, ali i nevjerojatnu gostoljubivost.

Četvrti LTTA susret: Zdravi život, Rokiškis, Litva, 26.-30.10.2020.

Planirani susret u Litvi nije se mogao održati, no nove tehnologije omogućuju nam virtualne susrete, a domaćin Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ organizirao skup aktivnosti.  Tijekom posljednjeg tjedna listopada, svakodnevno smo imali sastanke na ZOOM platformi i na taj način prezentirali svoj rad, analizirali projektne aktivnosti i razmijenili iskustva. Ovakav način održavanja susreta zakinuo nas je za iskustvo upoznavanja Rokiškisa i Litve, ali je istovremeno omogućio uključivanje većeg broja sudionika, pa je tako, umjesto uobičajene tri osobe iz svake ustanove, sudjelovalo po 10 i više.

Diseminacijske aktivnosti

Svaki od susreta predstavili smo unutar našeg vrtića zainteresiranim kolegama. Osim prikaza prezentacije u kojoj smo kroz fotografije prenijeli dojmove i iskustva svake od pojedinih zemalja, sa sobom smo donijeli okuse i mirise, većinom darove domaćina.

Na Državnom stručnom skupu ravnatelja dječjih vrtića u Primoštenu u ožujku 2019. izložile smo put od ideje o sudjelovanju u Erasmus+ projektu do realizacije u sklopu radionice „Upravljanje ljudskim resursima – uloga i kompetencije ravnatelja“, koju je vodila ravnateljica Rossana Bosnić , bacc.praesc.educ..

U svibnju 2019. sudjelovali smo u radu  konferencije  „Od ideje do realizacije“, Erasmus+ projektni dan Splitsko-dalmatinske županije u organizaciji Centra izvrsnosti  SDŽ  i  prezentirale  rad na projektu „STEAM and Project Based Experiential Learning“.

Na 25. Danima predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije „Mirisi djetinjstva“ u studenom 2019. predstavili smo naš projekt kolegama iz cijele Hrvatske.