Korisna literatura

Preporučuju logopedi:

Izbor iz literature o djeci s govorno-jezičnim poteškoćama:

 • Apel,K., Masterson, J. (2004.): Jezik i govor od rođenja do 6.godine
  Ostvarenje, Lekenik* (044/732-228; e-posta. ostvarenje@hi.hinet.hr)
 • Ayres, J. (2002): Dijete i senzorna integracija
  Slap, Jastrebarsko
 • Blaži, D. (2004): Dijete s jezičnim teškoćama u vrtiću i školi – kako ga prepoznati i kako djelovati
  u: Dijete, odgojitelj, učitelj (zbornik), str. 67-77, Zadar
 • Čudina –Obradović, M. (2000): Igrom do čitanja
  (priručnik), Školska knjiga , Zagreb
 • Čudina- Obradović, M. (2004.): Kad kraljevna piše kraljeviću
  Korak po korak, Zagreb.
 • Davis, R. (1994): Dar disleksije
 • Einon, D. (2004.) Igre učilice
  Profil International, Zagreb
 • Etički kodeks istraživanja s djecom
  u: Dijete i društvo, god. 5, 2003) br. 1, str. 13-23, Zagreb
 • Goldberg,S. (2003.). Razvojne igre za predškolsko dijete
  Ostvarenje*
 • Greenspan, S. ; Wieder,S (2003): Dijete s posebnim potrebama
  Ostvarenje , Zagreb
 • Greenspan, S. (2004.): Program emocionalnog poticanja govorno-jezičnog razvoja
  Ostvarenje*
 • Greenspan, S. (2004.): Zahtjevna djeca
  Ostvarenje
 • Greenspan, S. (2003.): Sigurno dijete
  Ostvarenje
 • Herljević, I. i sur.: Govor- ritam – pokret
  Ostvarenje*
 • Lawrence, L. : Montessori – čitanje i pisanje*
 • Lisica, D.: (2004.) Put do dječjeg srca
  (priručnik) Golden marketing- Tehnička knjiga , Zagreb
 • Ljubešić, M. I i sur. (1997): Jezične teškoće školske djece
  Školske novine, Zagreb
 • Mesec, I.: U svijetu slova
  (radne liste) Foma, Zagreb
 • Mesec, I.(2005): Predškolski program predvježbi čitanja i pisanja za djecu s jezično-govornim poremećajima
  Zrno, 63-64, str.18-19, Zagreb
 • Miles, T.R; E. Miles: Disleksija (sto godina istraživanja i prakse)*
 • Miljković, D., Rijavec, M.(2002.): Bolje biti vjetar nego list (Psihologija dječjeg samopouzdanja)
  IEP, Zagreb
 • Philips, Silvija: Igre olovkom
  (radne liste) Foma, Zagreb
 • Puljak, L. Pešec, M.: Vježbenica za razvoj grafomotorike
  (radne liste) Foma, Zagreb
 • Puškarić, Katica: Kad glasovi zapinju
  (radne liste) Foma , Zgb
 • Puškarić, Katica: Glasovima do slova
  (radne liste) Foma, Zagreb
 • Rade, Renata: (2003.): Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja
  Foma, Zagreb
 • Rade, Renata: (2003.): Malo dijete i prostor
  (Igranje bez igračaka) – priručnik, Foma, Zagreb
 • SrebroT. R. I sur: Putovanje u tišinu
  (priručnik)
 • Sunčica (slova, brojke, priroda…)
  Interaktivna igra
 • Škarić, I. (1988.) Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje
  Mladost, Zagreb
 • Phelan, T.W.(2005.): 1-2-3 uspjeh: Učinkovita disciplina za djecu od 2-12 godina
  Ostvarenje*
 • Phelan, T.W.(2005.): Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje – Simptomi,dijagnoza i terapija u djece i odraslih
  Ostvarenje
 • Vancaš, M (2004): Ima neka tajna veza: jezik-čitanje-pisanje
  u : Dijete, odgojitelj, učitelj (zbornik), Zadar
 • Vučinić, Željka: Hoću- mogu
  (radne liste), Foma, Zagreb
 • Vučinić, Ž. : Kretanje je djetetova radost
  (priručnik)

Preporučuju pedagozi:

Kako obogatiti druženja roditelja i djece:

 • Goldberg, S., Razvojne igre za predškolsko dijete.
  Lekenik: Ostvarenje, 2003.
 • Goldberg, S., Zabavno učenje za bebe i mališane.
  Lekenik: Ostvarenje, 2004.
 • Juričić, D., Velika enciklopedija malih aktivnosti.
  Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 • Maleš, D. – Stričević, I., Druženje djece i odraslih.
  Zagreb: Školska knjiga, 1996.
 • Silberg, J., Igre mozgalice za dojenčad, jednogodišnjake i dvogodišnju djecu.
  Zagreb: Profil, 2003.
 • Slunjski, E., Kad djeca, pišu, broje i računaju.
  Varaždin: Stanek, 2003.

O darovitosti:

 • Cvetković Lay, J. – Sekulić Majurec, A., Darovito je, što ću s njim?: priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi.
  Zagreb: Alinea, 1980.
 • Cvetković Lay, J., Darovito je, što ću sa sobom?.
  Zagreb: Alinea, 2002.
 • Cvetković Lay, J., Ja hoću i mogu više: priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina,
  Zagreb:, Alinea, 1995. i 2002.
 • Čudina – Obradović, M., Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje.
  Zagreb: Školska knjiga, 1980
 • Winner, E., Darovita djeca.
  Lekenik: Ostvarenje d.o.o., 2005.

O odgoju:

 • Bredekamp, S., Kako djecu odgajati.
  Zagreb: Educa, 1994.
 • Buljan – Flander, Odgajam li dobro svoje dijete.
  Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, 2004
 • Filipović, I., Kako biti bolji roditelj.
  Zagreb: Alinea, 1994.
 • Grupa autora, Odgoj i njega djece u drugoj i trećoj godini života.
  Zagreb: Školske novine, 1986.