O nama

O nama

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova. U tom smislu vizija razvoja naše ustanove je usmjerena na razumijevanje djeteta, ulogu odgajatelja u djetetovom iskustvu, mijenjanju i prilagođavanju djetetovih i odgajateljevih strategija u radu, a sve u cilju pravilnih izbora o najboljim načinima kako provoditi razvoj, odgoj i učenje svakog djeteta.

Razvoj neke ustanove trebao bi se temeljiti na prihvaćanju i održavanju promjena koje su u skladu s potrebama djece, roditelja i društvene zajednice.

Naše zadaće

Dječji vrtić Cvit Mediterana dugi niz godina radi na zadaćama koje su na putu ostvarivanja naših ciljeva kao što su:
 1. Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
 2. Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
 3. Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
 4. Edukacija – rad na sebi
 5. Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,
 6. Implementacija teorije izbora u odgojno obrazovni rad s djecom,
 7. Mikro i makro organizacija (institucijski kontekst),
 8. Sigurnosno zaštitni preventivni programi (nastavak rada),
 9. Analiza potreba ustanove na temelju novih Državnih pedagoških standarda,
 10. Inkluzija djece s posebnim potrebama,
 11. Rad s darovitima,
 12. Pluralizam pedagoških ideja (koncepcije, socijalizirani program).

Sportski programi

Imamo vrtiće sa specijaliziranim sportskim programima

Učimo engleski jezik

Neki naši vrtići uče engleski jezik u ranoj dobi

Glazbeni program

U vrtiću More imamo glazbeni program